Jiná psychologie mikrotransakcí: Etický není sprosté slovo

Otoit systm naruby pitom nen nijak komplikovan a vsledkem je etick obchodn model. Takov, se kterm se vvoji za svou prci nemus stydt a neodpuzuje ani hardcore hre.

U titul ke hran zdarma je napklad bn, e je st obsahu jen velmi tko hrateln. Tedy alespo bez pedmt zakoupench za skuten penze.

V jeskyni tak mete narazit na dmonickho bosse, kterho nelze zdolat s vbavou zskanou hranm. Vvoji vak za penze nabzej vjimenou zbra, dky kter pak boss nepedstavuje zsadnj problm.

Takov systm asto bv oznaovn jako Pay 2 Win, tedyzapla, abys vyhrl. A je to obchodn model, kter t jen ze zlomku hrsk zkladny znmho jako velryby. Tou bvaj movit lid, kter napluje pocit vjimenosti. Chtj bt "tou meninou" s nadstandardnmi pedmty. Je jich zhruba desetina a jejich traty pinej piblin 90procent zisku.

Jene Pay 2 Win je systm, kter je v dsledku arogantn vi vem ostatnm, tedy vineplatc vtin a tak trochu i obasnm kupujcm.

Existuje vak i etick alternativa, kterou skvle reprezentuje titul Dungeons Dragons Online. Ten je tak ke hran zdarma, ale problematiku s dmonickm bossem e zcela elegantn.

V hernm obchod toti nenajdete ultimtn zbra, se kterou neptele zdolte i pi vaen veere. Msto toho si jeskyni s bossem muste odemknout za penze a je u jen na vs, zda pekelnka skolte. Pokud se zada, mte uritou anci na zskn on vjimen zbran. Boss nen nezdolateln a pi troe ple i dovednost vjimenou zbra nakonec zskte stejn jako v modelu Pay 2 Win.

Je to drobn psychologick posun. V obou ppadech v konenm dsledku zaplatte za vylepen postavy. Jeden pstup vak lze vnmat jako zskn nefr vhody, druh pak jako pouh odemen obsahu. Zbytek u je jen na vs.

Leave a Reply