TC Işık Üniversitesi Rektörlüğü’nden; – ab

Sayfayı Paylaş

Submit Psikoloji bölümüne araştırma görevlisi alınacak in FaceBook

Submit Psikoloji bölümüne araştırma görevlisi alınacak in Twitter

Submit Psikoloji bölümüne araştırma görevlisi alınacak in Google Bookmarks

Submit Psikoloji bölümüne araştırma görevlisi alınacak in Twitter

Submit Psikoloji bölümüne araştırma görevlisi alınacak in Stumbleupon

Submit Psikoloji bölümüne araştırma görevlisi alınacak in Delicious

Submit Psikoloji bölümüne araştırma görevlisi alınacak in Digg

Submit Psikoloji bölümüne araştırma görevlisi alınacak in Technorati

Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne 1 araştırma görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi    12 Nisan 2012
Ön Değerlendirme Tarihi    16 Nisan 2012
Giriş Sınav Tarihi    18 Nisan 2012
Sonuç Açıklama Tarihi    20 Nisan 2012

TC Işık Üniversitesi Rektörlüğü’nden;
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümüne, 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.
 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI
 * ALES’ten en az 70 puan almış olmak
 * KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan almış olmak veya eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 * Psikoloji alanında yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak,
 * Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
 
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.
Özgeçmiş (Fotoğraflı)
2 referans
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Resmi Not Döküm Belgesi (Transkript)
Lisans Diploma fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge
Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.
Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçelerini ilgili fakültenin dekanlığına şahsen veya Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 posta adresine veya internet (
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
) üzerinden yapılması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvurulara ait belgelerin son başvuru tarihine kadar Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

 

 

Open all references in tabs: [1 - 8]

Leave a Reply