‘LGBTİ’lere ‘tedavi’ öneren kitapların basımı durdurulsun’

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter5Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on TumblrEmail this to someonePrint this page

Sağlık örgütleri homofobik ve transfobik bilgiler içeren psikoloji ve psikiyatri kitaplarının yayınının durdurulmasını çağrısı yaptı.

Sağlık meslek örgütleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, homofobik ve transfobik bilgilerle doldurulmuş psikoloji ve psikiyatri kitaplarının basımının durdurulmasına yönelik çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1970’li yıllardan itibaren dünyada eşcinsellik, biseksüellik ve translığın tıpkı heteroseksüellik gibi hastalık değil cinsel yönelim olarak kabul edildiği, Türkiye’de de LGBT’lerin ‘hasta’ olarak tanımlanması bilimsel ve mesleki etiğin ihlalidir.

Ruh sağlığı alanındaki homofobik/transfobik uygulamalar ve sözde terapiler ise bizzat ‘uzmanlık’ kisvesi altında sürdürülmekte, bu da hem toplumun LGBTİ bireylere yönelik önyargılarının pekişmesine zemin hazırlayarak mevcut ayrımcılık ve nefret söyleminin, hem de LGBTİ bireylerin kendileriyle ilgili yanlış inançlarının katbekat artmasına yol açmaktadır. Tedavi ettiğini iddia eden bu yöntemlerin kişilerde zaman zaman intihara kadar varabilen duygusal/psikolojik hasarlar bıraktığı görülmüş ve bu durum dünyadaki çeşitli sağlık örgütleri tarafından raporlarla dile getirilmiştir.”

İmzacı kurumlar: 

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), İstanbul Tabip Odası (İTO), Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK), Psikolojik Danışmanlar Derneği (PD-DER), Travma Çalışmaları Derneği (TÇD), Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER), Psikoloji Öğrencileri Meslek Yasası Platformu (PÖMYAP), Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG)

Open all references in tabs: [1 - 5]

Leave a Reply