KPSS Atamaları ve Maaşları? Psikoloji Bölümü Bölümü Taban …

 Psikoloji Bölümü Tanıtımı:

İnsan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerinin kullanılarak bilimsel bir şekilde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması konularında eğitim ve araştırma yapılır. Sağlık bakanlığı ve üniversitelere bağlı akıl hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, çocuk ıslah evlerinde, cezaevlerinde psikolog, rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikoloğu olarak çalışılabilir. Ayrıca öğretmenlik sertifikası alanlar liselerde öğretmenlik yapabilirler.

Programın Amacı: Psikoloji bölümü, insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerini kullanarak bilimsel bir biçimde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması konularında eğitim ve araştırma yapar. Psikoloji, kuramsal ve uygulamalı psikoloji adı altında iki dala ayrılır.

1.Kuramsal Psikoloji: Bu dal, öğrenme, düşünme, güdülenme gibi psikolojik süreçlerle ilgilidir. İnsan ve hayvanlar üzerinde laboratuvarda deneyler yaparak psikolojik olayları inceleyen “Deneysel Psikoloji”;davranışların fizyolojik temellerini araştıran “Fizyolojik Psikoloji”; toplum tarafından etkilenen insan davranışlarını inceleyen “Sosyal Psikoloji”; insanda düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi psikolojik süreçlerin gelişimini inceleyen “Gelişim Psikolojisi” ve normal dışı davranışları inceleyen “Anormaller Psikolojisi” kuramsal psikoloji grubuna girer.

Uygulamalı Psikoloji: Kuramsal psikolojinin verileri günlük yaşamda insan davranışları ile ilgili sorunları gidermede kullanılır. İleri derecede uyum bozukluğu gösteren kimselerin davranışlarının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini inceleyen “Klinik psikoloji”;endüstride üretimi artırmak için en uygun elemanların seçimini ve çalışma ortamında olumlu ilişkiler kurulmasını sağlayan, tüketicinin isteklerini saptayan “Endüstri Psikolojisi”; hafif uyum sorunları olan kimselere yardım yollarını araştıran “Danışma Psikolojisi”; okulda öğrenme sürecini ve öğrencilerin başarısızlık sorunlarını inceleyen “Okul Psikolojisi” uygulamalı psikolojinin başlıca alanlarıdır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Psikoloji programında temel felsefe, mantık, istatistik ve sosyoloji gibi temel konularda verilen dersler ile psikolojiye giriş, öğrenme psikolojisi deneysel psikoloji, çağdaş psikoloji akımları, gelişim psikolojisi (çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık), fizyolojik psikoloji, psikolojik testler, zekâ-kişilik psikolojisi, anormal davranış psikolojisi gibi alan dersleri verilmektedir. Ayrıca uygulamalı dersler laboratuvarlarda ve sahada sürdürülür.

Gereken Nitelikler: Psikoloji eğitimi görmek isteyen bir öğrencinin normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip olması psikoloji yanında felsefe, sosyoloji ve matematiğe ilgi duyması, ayrıca insanları anlamaya istekli, bilimsel meraka sahip bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Psikoloji bölümünü bitirenler “Psikolog” ünvanı ile görev almaktadırlar. Psikologlar genellikle uygulama alanında çalışırlar. Bir psikolog, çalıştığı kurumun niteliğine göre, ilgilendiği bireylere test, envanter gibi psikolojik ölçme araçları uygular, bireylerle görüşme yapar, sorunlarını anlamaya ve uygun çözümle bulunmasına yardımcı olmaya çalışır. Araştırma ve eğitim alanında çalışanlar gerekli ölçme araçlarını ve insan davranışlarını değiştirme yöntemlerini geliştirirler.

Çalışma Alanları: Bugün ülkemizde psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikoloğu olarak görev almaktadırlar. Halen psikologlar için özel ya da resmi endüstri kuruluşlarında çalışma olanağı sınırlıdır. Ancak endüstri geliştikçe ve iyi eleman yetiştikçe bu alanlarda da psikologların iş bulma olanaklarının artacağı söylenebilir. Son zamanlarda bazı psikologların özel olarak işyeri açtıkları da gözlenmektedir. Psikoloji bölümünü bitiren bir kimse, eğitimi sırasında felsefe, sosyoloji gibi alanlarda yeterli düzeyde eğitim görmüş olmak ve öğretmenlik sertifikası almak koşulu ile orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilir. Halen rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikologlarına ve kliniklerde psikologlara gereksinme duyulmaktadır. Mevcut ve açılmakta olan üniversitelerin de psikoloji alanında öğretim elemanlarına gereksinmeleri artmaktadır. Bir psikoloji mezununun doyurucu bir iş bulabilmesi için psikolojinin belli bir dalında lisansüstü eğitim görmesi gereklidir.

Psikoloji Nedir, Psikoloji Ne İş Yapar, Psikoloji Maaşları, Psikoloji İş İmkanları, Psikoloji İş Çalışma Alanları, Psikoloji Mesleği Hakkında Bilgiler, Psikoloji Bölümünün Geleceği, Psikoloji Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Psikoloji Bölümü Tercih Edilir mi, Psikoloji Tanıtımı, Psikoloji Kazanç Durumu ve İş Olanakları, Meslek Rehberi, Psikoloji Mezunları Ne İş Yaparlar , Psikoloji Mezun Olduktan Sonra İş İmkanı Nerede Çalışırlar, Psikoloji İş Bulma Durumu

Psikoloji Bölümü Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz.

2014 2015 Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Boğaziçi Üni. Psikoloji (İngilizce) TM-3 52 484,01285 521,78625 Koç Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 482,22597 520,78415 İ.D. Bilkent Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 10 480,53127 502,11170 TOBB E-T Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 5 474,80444 505,21626 İstanbul Bilgi Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 11 468,58089 479,45133 Koç Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 5 462,51682 474,96264 ODTÜ Psikoloji (İngilizce) TM-3 67 459,78833 490,95826 İstanbul Şehir Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 457,48246 489,72001 Özyeğin Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 454,24580 478,72227 Bahçeşehir Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 9 449,04129 471,67415 İpek Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 443,83504 469,75355 Hacettepe Üni. Psikoloji TM-3 72 441,71531 474,54825 İstanbul Üni. Psikoloji TM-3 77 435,38792 474,15975 İzmir Ekonomi Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 435,16927 447,27094 Üsküdar Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 433,78521 446,95106 Ankara Üni. Psikoloji TM-3 41 432,93299 440,09280 Yeditepe Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 11 432,42442 448,78899 Ege Üni. Psikoloji TM-3 82 426,96394 461,63864 Üsküdar Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 425,84774 466,28505 Kadir Has Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 424,35899 442,28020 Başkent Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 3 423,07775 436,97468 İstanbul Kültür Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 422,70996 434,38299 Acıbadem Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 5 422,44463 427,97955 TOBB E-T Üni. Psikoloji (%75 Burslu) TM-3 5 421,02110 448,76969 Fatih Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 9 420,24561 440,46209 İstanbul 29 Mayıs Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 5 418,51186 436,53879 Dokuz Eylül Üni. Psikoloji TM-3 36 418,30716 426,62975 İ.D. Bilkent Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 417,57444 470,31749 Uludağ Üni. Psikoloji TM-3 67 417,38703 436,21574 İstanbul Medipol Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 3 416,67206 422,11731 Gediz Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 415,61900 456,67533 İstanbul Ticaret Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 9 415,50586 458,01954 Süley. Şah Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 413,33350 484,24310 Akdeniz Üni. Psikoloji TM-3 31 412,73776 430,68478 Beykent Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 10 412,60260 419,86438 Yaşar Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 412,39465 419,25579 Fatih Sultan Mehmet Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 10 412,00701 418,69250 Yıldırım Beya. Üni. Psikoloji (İngilizce) TM-3 57 410,89298 430,84136 Koç Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 12 410,79651 445,10775 Çukurova Üni. Psikoloji TM-3 47 410,18371 434,10269 İstanbul Bilgi Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 13 409,36557 455,26134 İstanbul Sab. Zaim Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 4 408,99744 413,62722 İstanbul Aydın Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 13 408,03141 421,48187 İstanbul Sab. Zaim Üni. Psikoloji (Türkçe) (Tam Burslu) TM-3 4 407,92721 411,77372 Melikşah Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 407,34756 432,97762 Okan Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 406,58482 413,79175 İzmir Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 11 406,49002 417,79924 Çankaya Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 10 405,88311 417,43579 Mersin Üni. Psikoloji TM-3 62 405,64623 427,36327 Maltepe Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 9 405,16813 417,49709 Doğuş Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 404,48120 413,00377 Atılım Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 404,31352 414,03830 Ondokuz Mayıs Üni. Psikoloji TM-3 57 403,44381 433,30184 Abant İzzet Baysal Psikoloji TM-3 62 403,18124 421,23401 Yıldırım Beya. Üni. Psikoloji (İÖ) TM-3 57 402,79066 422,47875 Maltepe Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 402,77023 406,09753 Işık Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 9 402,34805 417,25731 Haliç Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 402,28144 405,79241 Işık Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 401,51838 406,99609 İstanbul Bilim Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 401,25197 415,96310 Ufuk Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 401,13041 408,50213 TOBB E-T Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 10 400,61529 415,33318 Yaşar Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 7 400,40035 407,33567 Cumhuriyet Üni. Psikoloji TM-3 52 400,37680 428,40192 Başkent Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 5 399,82798 413,37703 İpek Üni. Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 5 399,41372 402,63046 İstanbul K.Burgaz Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 399,33420 406,55476 Hasan Kalyoncu Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 399,29840 439,15689 İstanbul Gelişim Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 397,72771 420,96451 Çağ Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 397,45489 408,28107 İstanbul Arel Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 14 397,30412 404,64852 Yeni Yüzyıl Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 397,15602 405,41344 İstanbul Gelişim Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 396,80458 400,20198 Canik Başarı Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 396,27466 400,02873 Fatih Sultan Mehmet Üni. Psikoloji (%75 Burslu) TM-3 3 395,50113 399,40085 Bingöl Üni. Psikoloji TM-3 31 395,46328 401,46449 Toros Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 395,24563 397,86073 Nişantaşı Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 395,15659 399,11811 Nişantaşı Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 394,82010 396,85173 Avrasya Üni Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 394,39034 400,04036 Gediz Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 8 394,02628 406,76188 İstanbul Medipol Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 3 393,17480 400,34503 ODTÜ KKTC Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 10 392,72591 422,79840 Çağ Üni. Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 9 391,92802 394,25071 Yeditepe Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 34 388,22938 413,99928 Hasan Kalyoncu Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 4 386,53191 396,39907 Melikşah Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 8 381,26634 401,07104 Doğu Akdeniz Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 381,21164 390,66730 Canik Başarı Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 11 380,87747 388,40316 İstanbul Sab. Zaim Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 4 380,74425 390,18774 İstanbul Ticaret Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 12 380,65030 406,10589 TOBB E-T Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 10 378,34960 398,17588 Yakın Doğu Üni Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 377,31901 383,35058 İstanbul Sab. Zaim Üni. Psikoloji (Türkçe) (%50 Burslu) TM-3 4 376,40970 399,63470 Lefke Avrupa Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 375,69691 380,58558 İstanbul Kültür Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 14 375,03432 414,08456 U.A. Kıbrıs Üni. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 374,54234 391,01395 Üsküdar Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 8 374,03295 401,45947 Toros Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 6 372,00203 394,87612 Çankaya Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 35 371,86176 400,43984 Özyeğin Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 28 371,18100 424,23369 Hasan Kalyoncu Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 4 370,86265 374,41825 Çağ Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 21 369,49971 388,60318 İstanbul Aydın Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 15 369,17495 388,80612 Üsküdar Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 8 368,89429 403,54625 İzmir Ekonomi Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 22 367,00842 400,18704 İstanbul Arel Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 8 366,37675 391,24275 Haliç Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 6 365,11867 380,13574 Koç Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 21 364,95453 440,08169 Yaşar Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 7 364,65061 397,68367 İstanbul Şehir Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 25 363,63943 441,17681 Gediz Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 15 363,16057 387,14672 U.A. Kıbrıs Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 15 362,70102 387,56054 Kadir Has Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 21 362,58750 388,18804 Girne Amerikan Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 15 359,82376 379,58808 İstanbul Medipol Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 24 358,61532 380,34360 İstanbul 29 Mayıs Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 15 357,31046 382,83727 U.A. Kıbrıs Üni. Psikoloji (%75 Burslu) TM-3 6 356,27892 366,19673 Fatih Sultan Mehmet Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 10 354,19113 377,29508 Fatih Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 21 353,84054 409,96416 TOBB E-T Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 10 352,92709 372,04499 Okan Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 10 352,73127 377,78518 İ.D. Bilkent Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 30 352,38853 416,23787 Süley. Şah Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 30 351,36061 398,88250 Canik Başarı Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 12 351,35044 368,52876 İpek Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 350,76610 390,93620 Melikşah Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 8 348,44143 381,25553 U.A. Kıbrıs Üni. Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 5 348,40288 357,01250 İstanbul K.Burgaz Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 6 348,27668 361,17842 Yakın Doğu Üni Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 10 346,03014 380,25327 Çankaya Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 10 345,76396 363,95123 Işık Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 18 345,52315 376,27362 Doğu Akdeniz Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 15 341,76842 386,24847 Işık Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 339,58997 364,46921 Çağ Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 22 336,72585 368,13515 Başkent Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 22 334,06395 399,19907 İstanbul Gelişim Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 24 333,65129 364,74241 Girne Amerikan Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 15 333,28814 356,61533 İstanbul Aydın Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 12 332,05983 354,20010 İstanbul Sab. Zaim Üni. Psikoloji (Türkçe) (%25 Burslu) TM-3 4 330,57918 342,85688 İstanbul Arel Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 13 329,89064 352,71179 Nişantaşı Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 3 327,65406 339,00344 İstanbul 29 Mayıs Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 15 326,63696 350,02881 Doğuş Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 4 325,49639 348,96961 ODTÜ KKTC Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 35 325,02773 391,25685 Üsküdar Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 8 310,45479 359,56516 Çankaya Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 15 307,13467 342,53365 U.A. Kıbrıs Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 9 305,23963 330,46939 İstanbul Sab. Zaim Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 4 302,92388 363,73923 Kadir Has Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 18 302,69029 358,76959 U.A Saraybosna Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 10 297,69765 353,35383 İpek Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 10 294,77702 324,70517 İzmir Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 99 294,61872 363,93563 İstanbul Ticaret Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 34 291,98889 369,18677 İstanbul Gelişim Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 22 291,89984 332,66521 İstanbul Gelişim Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 50 288,54882 351,49981 Melikşah Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 56 282,23517 347,02459 İstanbul Kültür Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 40 281,40072 355,25074 Lefke Avrupa Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 72 281,26715 371,29078 Çağ Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 22 281,06701 328,66948 İzmir Ekonomi Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 54 279,04249 352,38357 Doğu Akdeniz Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 54 278,38061 360,90877 Canik Başarı Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 40 275,50679 339,34799 Bakü Devlet Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 40 273,43222 373,08433 Üsküdar Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 8 272,77509 332,30937 Yaşar Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 49 271,06868 359,35509 Gediz Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 50 271,02543 359,94367 Ufuk Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 54 270,43058 338,09073 Beykent Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 85 269,78911 349,25147 Kadir Has Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 19 268,29207 346,71990 Sumgayıt Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 5 265,58726 339,60488 Özyeğin Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 39 265,50804 371,00237 Atılım Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 45 264,67487 340,20455 Avrasya Üni Psikoloji (Ücretli) TM-3 63 263,36915 373,24595 Işık Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 15 262,62069 317,15781 U.A Balkan Üni. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 5 262,16172 356,12384 İzmir Ekonomi Üni. Psikoloji (İngilizce) (UOLP-SUNY  Fredonia) (Ücretli) TM-3 2 261,79618 274,49983 Hasan Kalyoncu Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 55 261,71827 366,93791 Yeditepe Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 60 260,00613 385,10085 İstanbul Bilgi Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 86 258,99065 378,00712 İstanbul Gelişim Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 10 255,89239 310,51237 Toros Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 48 252,13508 352,04472 İstanbul Aydın Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 90 248,98404 328,74959 U.A. Kıbrıs Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 39 248,21032 302,27067 İstanbul Sab. Zaim Üni. Psikoloji (Türkçe) (Ücretli) TM-3 28 247,95643 331,41347 İstanbul Arel Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 103 246,98024 321,92472 İstanbul Gelişim Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 20 245,85604 317,71614 ODTÜ KKTC Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 45 242,94237 323,59006 Acıbadem Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 45 242,76526 304,97121 Bahçeşehir Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 81 239,68303 423,89350 Nişantaşı Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 54 239,15217 327,31771 Işık Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 30 238,23129 286,00756 Maltepe Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 72 237,16816 331,81958 Fatih Sultan Mehmet Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 57 235,86207 343,62991 Haliç Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 57 234,18366 377,54561 İstanbul Şehir Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 13 232,66812 298,49346 İstanbul Bilim Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 60 232,44902 281,53579 Üsküdar Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 56 229,25244 358,45023 U.A. Kıbrıs Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 35 224,93924 324,25637 Nişantaşı Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 60 222,95119 317,84817 Süley. Şah Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 30 222,77731 352,05349 Yakın Doğu Üni Psikoloji (Ücretli) TM-3 54 222,39964 323,47858 Süley. Şah Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 12 222,38334 306,63462 İstanbul Sab. Zaim Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 28 221,31548 312,45471 Okan Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 62 220,59957 295,15143 Fatih Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 60 216,24280 325,47018 İstanbul Şehir Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 20 216,02899 353,29435 İstanbul Ticaret Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 35 215,66379 321,64264 Yakın Doğu Üni Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 90 215,07031 247,13607 U.A Balkan Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 15 214,17850 240,51136 U.A Saraybosna Üni. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 30 213,24228 307,12308 Üsküdar Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 56 213,02898 344,38494 Girne Amerikan Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 58 212,45899 337,80205 İstanbul K.Burgaz Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 48 210,81467 318,93354 Maltepe Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 77 210,00953 322,36524 Işık Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 40 208,83804 332,90530 Işık Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 21 207,51418 325,45818 Doğu Akdeniz Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 135 205,78478 321,05646 U.A. Kıbrıs Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 50 204,49878 236,80949 Doğuş Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 36 204,17963 306,93312 Girne Amerikan Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 62 201,48650 331,63443 Yeni Yüzyıl Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 63 199,96066 318,41161 U.A Saraybosna Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 20     U.A Balkan Üni. Psikoloji (Ücretli) TM-3 30
 

Leave a Reply