Je Ščasný jedním z nejlepších trenérů? A Vrba českým Guardiolou?

POLEMIKA Denk Sport (konkrtn kolega Jakub Konen) pinesl ped ptenm ligovm startem velk porovnn estncti trenr v nejvy souti podle osmi kritri (strategie, psychologie, kouink, renom, koncepnost, vbr hr, faktor X a komunikace). A vylo mu nsledujc poad: 1. Trpiovsk (Slovan Liberec - nejlep v kategorii psychologie, vbr hr, faktor X a komunikace), 2. Lubo Kozel (Dukla Praha koncepnost), 3. Zdenk asn (Sparta Praha kouink). f Unie eskch fotbalovch trenr Verner Lika pak v doprovodnm rozhovoru k anket tvrd, e tuzemskm Guardiolou je jednoznan Pavel Vrba! Protoe zruil zakoenn vci. Nen to a moc nadnesen? Fotbalov trenrsk schopnosti jsou fajn, ale nejde pi takovm srovnn i o celkovou osobnost, komunikaci, znalosti, vzdln, jazykov dovednosti, sociln inteligenci, charisma?

Poraz fandov Slavie Plze i Spartu? Tribuna Sever vyhlauje mobilizaci

Mm k tomu nkolik otzek: Pi v ct k trenru Trpiovskmu, kter byl pro Slovan Libercc jist vynikajc letn volbou, lze u po plce sezony tvrdit, e je tento sympatick mu nejlep ze vech trenr hned v polovin kritri? Nehraj v tomto hodnocen dleitou roli autorovy sympatie k eskmu Kloppovi u z dob Trpiovskho psoben ve Viktorii ikov, kde mu byl k ruce navc Ivan Hornk?

Trenr Sparty nejlep v kouinku?

A tet msto pro Zdeka asnho, jen je dajn nejlep v kouinku? Nen nhodou trenr Sparty takto vysoko, protoe denk Sport vlastn majitel letenskho klubu Daniel Ketnsk a ppadn ni asnho postaven by tak bylo v podstat i jeho kritikou?

A e nejvce body asnmu vynesla kategorie kouink? Kdyby to bylo historick renom, neeknu, ale nebyly nkter nespn klov zpasy Sparty v posledn dob (CSKA Moskva, Slavia, Plze hned dvakrt) prokauovan? To, e nkdo pehz sestavu o pestvce, je fajn, ale mus to pak vst k spchu.

Celkov poad v denku Sport vypad nsledovn: 1. Trpiovsk (Liberec) 12 bod (1. msto za psychologii, vbr hr, faktor X a komunikaci), 2. Kozel (Dukla) 5 bod (1. msto za koncepnost, 2. msto za vbr hr), 3. asn (Sparta) 4 body (1. msto za kouink, 3. msto za renom), 4.-8. Kotal (Z. Brno) 3 body (2. msto za strategii, 3. msto za koncepnost)), Uhrin ml. (Slavia) 3 body (2. msto za renom, 3. msto za kouink), Petrela (Ostrava) 3 body (2. msto za komunikaci, 3. msto za vbr hr), Pnk (Zln) 3 body (1. msto za strategii), Jarolm (Ml. Boleslav) 3 body (1. msto za renom), 9. 13. Vavruka (Teplice) 2 body (3. msto za faktor X, 3. msto za komunikaci), Krej (Plze) 2 body (2. msto za psychologii), Jlek (Olomouc) 2 body (2. msto za kouink), Habanec (Slovcko) 2 body (2. msto za koncepnost), Tobi (Pbram) 2 body (2. msto za faktor X), 14.- 15. Pivarnk (Bohemians 1905) 1 bod (3. msto za strategii), Frala (Jablonec) 1 bod (3. msto za psychologii), 16. Hipp (Jihlava) 0.

Lika: Absolutn top je stle Hebk

Jak vidno, nov slovensk trenr Vysoiny Jihlava Michal Hipp vbec nebodoval, protoe jeho trenrsk schopnosti v esku zatm nikdo nepoznal. Zato Vlastimil Petrela, kter Bank Ostrava rovn jet nevedl v jedinm utkn, trn na tvrtm mst, protoe byly ocenny jeho schopnosti z dvn minulosti.

Polemicky se lze stavt i ke stbrn pce Luboe Kozla. Je to jist talentovan trenr, ale nestagnuje u nhodou ve sv Dukle? Bt kouem v zvt na liduprzdn Julisce me bt docela fajn, kdy ale Kozla zvala do svch ad mistrovsk Plze nebo Slavia, odmtl. Jene a tyhle tvrd zkouky jej mohou vynst do takovch vin.

Berme tedy anketu jako hru, ovem i tak mi v n chyb zohlednn historick sly klubu. Je vskutku nco jinho vst Liberec i Duklu ne zavat tlaky ve Spart, Slavii i v dnen Plzni.

Vernera Liku uznvm, souhlasm s jeho tvrzenmi o nedocennm Bohumilu Pnkovi (i kdy i tady je nutno dodat, e teprve velk klub by ho dn provil) a o Jaroslavu Hebkovi, jeho pedseda Unie eskch trenr v denku Sport stle povauje za absolutn top mezi eskmi koui.

Ovem nesouhlasm s Likovm nzorem, pi v ct k trenrovi nrodnho mustva, e eskm Guardiolou je Pavel Vrba.

Vrba od svho nstupu do Plzn zmnil esk fotbal. Zruil zakoenn vci. Jako e prav bek a lev bek mus bt nutn prav obrnce a lev obrnce. Popel zkladn rigiditu organizace. Dal hrm velk prostor, variabilnost, kdla nechal hrt ve stedu, beci se vythli na kdla, a podobn. To je trenr, kter velmi pispl k atraktivit na ligy, kter je dnes zbavnj a ofenzivnj, vysvtluje Verner Lika sv tvrzen.

To je jist vechno pravda. Tak jsme si vdom skutenosti, e kad srovnn pokulhv.

Ale Guardiola pece jen nen trenr-novtor. Je to pedevm komplexn osobnost, lovk s velikm charisma, sociln inteligenc, komunikanmi schopnostmi, vysokokolsky vzdlan mu (studoval na prestin Columbia University v New Yorku), kter ovld pt jazyk a ped svm pchodem Bayernu Mnichov se nauil nmecky. Atd.

Tohle vechno dl Guardiolu Guardiolou, nejen to, e dovede novtorsky poskldat hre na hiti. A takovho koue mezi tmi eskmi, myslm, nyn nenajdete. Mon jm byli v minulosti Vclav Jeek i Jozef Venglo.

Dnes si zatm nezbv jen postesknout ve stylu nebotka Karola Polka: Bodaj bysme aj my mali takch. Guardiolov.

Pavel Prochzka, fredaktor magaznu HATTRICK

Open all references in tabs: [1 - 3]

Leave a Reply