It-sjefen er arrogant

It-sjefer er ikke som andre sjefer. De er reserverte og innestengte og har
lite forståelse for andre mennesker i organisasjonen. Med andre
personlighetstrekk kunne de har hatt mye større påvirkning på
organisasjonen. Nå stopper innovasjon ofte opp på grunn av it-sjefens
personlighetstrekk.

Det mener Billie Blair, som har skrevet en doktoravhandling innen
organisatorisk psykologi. Hun er også daglig leder i Change Strategist, et
konsulentselskap i Los Angeles. Hun vurderer hvordan organisasjoner fungerer
fra et psykologisk perspektiv, med it-avdelingen som en del av det.

Ut fra det har Blair dratt noen interessante konklusjoner om hvordan it-sjefer
funksjonerer. Ifølge Blair er lederne i it-avdelinger «konger på haugen»,
men de kan også ha stor påvirkning hvis de er flinke til å formidle sitt
budskap.

Dette sier organisasjonspsykologen i et
intervju med Computerworld US
.

Elsker teknologi

- Skiller it-sjefer seg ut fra andre typer ledere i en organisasjon?

- Ja, it-sjefer skiller seg ut. De har en tendens å være mer reservert som
person. De er tydelig annerledes enn fra de som leder operasjoner eller
salgsavdelinger. De mener ofte selv at de er litt annerledes, og blir det
også.

- Hva gjør at it-sjefer er annerledes? Er det type jobb eller
personligheten til de som velger jobben?

- Jeg tror det er litt begge deler. Det henger sammen med selve jobben, men
det er også en type jobb man velger på grunn av sine interesser. Det gjelder
selvsagt alle typer jobber. En finansdirektør må trives med tall og
pengestyring. For it-avdelingen gjelder at man elsker teknologi og er flink
til det. Man føler seg ofte komfortabel med selve jobben. Mange velger det
fordi de synes det er gøy å jobbe med teknologi og data.

- Problemene oppstår når teknofolket må innta en lederrolle. Der dukker det
opp helt nye krav. Teknologi handler mye om kunnskap og mange it-sjefer har
holdningen at de vet det meste. De tror de kan det meste og definerer ofte
«de andre» som folk som maser og stiller krav, og dermed holder dem fra hva
er den virkelige jobben.

De andre roter det til

- Føler it-sjefer seg presset?

Det er alltid høye krav. Hvis vi ser på it-eksperter for eksempel på
universiteter er de ofte reserverte som personer. De er flinke på sitt
fagområde og er sammen med mange andre som er det. Det skaper en holdning
som problemer når de kommer ut i arbeidslivet i en større organisasjon.
Holdningen er at de selv er best på alt og at alle andre roter det til, slik
at de må rydde opp i det.

- Er det vanskelig for it-sjefer å forklare hva de kan tilføye til
forretningsprosessene?

For det første, de prøver ikke å forklare seg så veldig mye. De forventer at
alle ser opp til dem. De har ikke talent å omgås mennesker. De skjønner ikke
at de ofte demotivere folk rundt seg. De har rett og slett ikke skjønt at de
er en del av en organisasjon. Hver gang de forholder seg til resten av
organisasjonen viser de lite tålmodighet, sier Blair.

- Hvordan ser man på it-sjefer utenom it-avdelingen?

- De anses ofte som vanskelig å forholde seg til. Vi hører ofte at man
oppfatter det som vanskelig å få none tjenester fra it-sjefer.

- Det høres ut som om folk prøver å unngå it-avdelingen. Er det sant?

- Ja, det er helt riktig. Så lenge man kan unngå det, tar man ikke kontakt med
it-avdelingen.

Bremser innovasjon

- Hva er det største problemet med it-sjefer?

- At de isolerer seg fra resten av verdenen. Og resten av organisasjonen. Det
stopper dem hele tiden å komme frem. De er arrogante, reserverte og
isolerte.

- Hva slags påvirkning kan en it-sjef ha på en organisasjon hvis den tilpasser
seg til et bedre samarbeid?

- En dramatisk påvirkning. Tenk deg for eksempel Steve Jobs og måten han har
påvirket sitt selskap. It-folk er i stand til å bidra på lignende måte til
sine organisasjoner. Men alt for mye er skjult fordi de ikke åpner munnen
sin og de diskuterer ikke planene sine. Dermed kommer innovasjonen for
sjeldent frem i selve virksomheten, sier Blair.

Les hele
intervjuet på Computerworld US
.

Leave a Reply