Flaks er viktigste årsak til fremgang i næringslivet

- Flaks er en like viktig årsak til fremgang her i verden, som dyktighet. Ergo
er lederes betydning overdrevet, hevder psykolog Dag Øyvind Engen Nilsen som
nå er ute med boken "Luck
Management".

Engen Nilsen var gjest i Økonominyhetene med Trygve Hegnar. Her fortalte han
hvordan vi ofte peker på hardt arbeid når det går bra, mens omstendigheter
og uflaks blir syndebukken når det går dårlig.

Trygve Hegnar oppsummerte dagens høydepunkter på Oslo Børs, og det var
tekniske analyser av Statoil, Seabird Exploration og Seadrill. Du finner
chartene på våre Facebook-sider
.

Leave a Reply