FELSEFE ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI

·  Liselerde seçmeli ders olarak okutulan ve hiçbir okulda seçilmemesine rağmen insanların geleceğini belirleyen LYS sınavında 24 soru sorulan sosyoloji, psikoloji ve mantık derslerinin seçmeli olması ne kadar doğrudur?

·       Aristoteles mantığı bir ders olarak değil, tüm derslerin girişinde okutulması gereken bilimin alfabesi olarak görür. Bilimin alfabesini öğrenmeden üniversiteye giden gençlerden nasıl bilim yapılması bekleniyor?

·       Yine psikolojik döneminin özelliklerini bilmeyen, karşısındakiyle empati kuramayan, her şeyden önemlisi bir insan olarak kendini ve toplumunu tanımayan insanlardan nasıl bir gelecek bekleniyor?

·       Milli eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı atanamayan öğretmenler için “Sınavı kazandılar da biz mi atamadık?” dedi. Bu nasıl bir sınav ki birileri 45-50 puanla öğretmen olup 3000 liraya kadar maaş alırken 85,5 puanla atanamayan felsefe grubu öğretmenleri ücretli öğretmenlik yapıp 800 lira maaş alıyor?  Bu sınav daha başarılı olanları seçmiyorsa amacına ne kadar hizmet ediyordur?

·       Birçok bölümden yılda 4000-5000 kişi alınırken 10 yılda neden sadece 1700 felsefe grubu öğretmeni alınıyor?

·       Eğer bu bölümlere ihtiyaç yoksa neden üniversitelerin kontenjanları iki katına çıkartıldı? Neden Türkiye’de birçok yeni üniversitede felsefe grubu bölümleri açıldı?

·       2015 yılı ÖSYM verilerine göre üniversitelerin Felsefe Grubu Öğretmenliği (Felsefe+Sosyoloji) bölümlerine yerleşen aday sayısı 19.253'tür. Yani 19.253 kişi sadece bu yıl üniversiteye kayıt yaptırmıştır. Şu an 1-2-3 ve 4. sınıflarda okuyan öğrenci sayısı ortalama 75.000 kişidir. 2014 yılında 85,13 taban puanı ile 160 kontenjan verilen bölüm, 2015 Eylül atamasında da 209 kontenjan verilerek 85,5 taban puanı ile kapatan en yüksek bölüm olmuştur. 75 bin okuyan ve 30 bine yakın biriken mezun ile toplamda 100 bin  adaya verilen kontenjan sayısı sadece 209'dur. Tüm bu verilere baktığımızda yetkililer bu büyüyen sorun karşısında nasıl bir yol izleyeceklerdir? Yoksa yok olan binlerce hayatı görmezden mi gelecekler?

·       Yıllardır haklarımızı aramak için çaldığımız her kurum, bize felsefeye ihtiyacın olmadığını söylüyor. Acaba bu bölümlere ihtiyaç yoksa neden binlerce insana formasyon satıldı?

·       Her yıl artan sayımızla 30 bin insandan sadece 200 kişisinin istihdam edildiği ve 29.800 kişinin kaybettiği bir sınava girmek zorunda kalıyoruz. Çoğumuz 30’lu yaşlarını geçmemize rağmen hala yaşlı anne-babalarımızdan harçlık alarak dershanelere gidiyoruz. Çünkü “Türk’ün kanadı nedir, voynuk nedir” gibi çok uç soruların olduğu bir sınavdan böyle bir yüksek puan almak için başka seçeneğimiz yok. Bizler ailelerimize karşı utanç içinde bu paraları alıp bir yandan dershane parası yatırıp bir yandan da yüzlerce lira sınav parası yatırırken “Emeğiniz emanetimizdir” diyen siz büyüklerimize soruyoruz:  Biz 85,5 puanla atanamayan Felsefe grubu mezunlarının emeği kime emanet?

·       Birçok bölüm mezunu öğretmen olamadığında memurluktan tercih yapabiliyorken memur alımlarında bu bölümlere son on yılda ne kadar kontenjan verilmiştir?

·       Atamalarda tüm bölümlere ayrı kontenjan verilirken sosyoloji ve felsefe mezunları neden verilen çok az olan bu kontenjanı paylaşmaktadır? Eğer bu bölümlerin ortak ataması yapılmakta ise, neden memur alımlarında felsefe mezunları sosyoloji bölümünden ayrılmakta ve sadece sosyoloji mezunlarından alım yapılmaktadır?

·       Tüm bu sorunlarımıza çözüm olsun diye MEB’in açtığı rehberlik sertifikası verilirken ALES, KPSS, YDS, okul ortalaması vb. kriterlerden hiç biri dikkate alınmamış ve bu belgeye sadece tanıdığı olanlar ulaşabilmiştir. Bu bizler için trajik ülke eğitimimiz için trajikomik olan durumun bir açıklaması var mıdır?

  

çÖZÜM ÖNERİLERiMİZ VE tALEPLERİMİZ

 

ü Sadece felsefe grubuna uygulanan, derslerde seçmeli sınavlarda zorunlu olan bu eğitim yanlışının biran önce düzeltilmesini ve felsefe grubu derslerinin yeniden zorunlu yapılmasını beklemekteyiz. Bilim yuvaları olan okullarımızın bilimselliğine hizmet etmesi, LYS gibi öğrencilerin hayatında dönüm noktası olan sınavlarda onların daha başarılı olabilmeleri, hatta sadece felsefe grubu derslerinde de değil, tüm diğer üst düzey düşünsel beceri gerektiren sınavlarda da başarılı olabilmeleri ve hepsinden önemlisi öğrencilerin bilimin dili olan mantığı bilen, kendini tanıyan, felsefi bir bakış açısına sahip toplumsal bireyler olabilmeleri için oldukça önemlidir.

ü Eğitimde çok ileri düzeyde olan İngiltere, Norveç gibi ülkelerde Felsefe ilkokullardan itibaren eğitimin temeli yapılırken bizde bunun önemi anlaşılmamaktadır. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 Tarihli ve 80 Sayılı Kararı gereği ilkokullarda yer alan “Düşünme Eğitimi” dersinin adı “Çocuklarla Felsefe” olarak değiştirilmeli ve bu ders 6.7. ve 8. Sınıflarda zorunlu hale getirilmelidir. Bu ders de felsefe grubu öğretmenleri tarafından verilmelidir. Aynı şekilde, okullarda okutulmakta olan Hukuk ve Adalet, Medya Okur-Yazarlığı, İnsan Hakları ve Zihin Engelliler Öğretmenliği gibi derslerin verilmesi için de Felsefe Grubu öğretmenlerinin istihdam edilmesi sağlanmalıdır.

ü İlköğretimde yer alan Vatandaşlık ve Demokrasi Dersinin yalnızca Felsefe öğretmenleri tarafından verilmesini ve ilköğretimde Felsefe Öğretmenlerinin istihdam edilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması gereklidir. Ayrıca bu dersin yürürlükten kaldıracağı ve yerine 4. sınıfta açılacağı kararı verilmiştir. 8. sınıftan kaldırılması bir hatadır, durdurulmalıdır. 4. Sınıfta açılması da bir kazançtır; en azından bu program, yaş düzeyine uygun tarzda geliştirebilir.

ü Liselerde sadece 11. sınıfta iki saat okutulan Felsefe Dersi öğrencinin eleştirel bir bakış açısı kazanması felsefe kavramlarını, felsefe dilini, tarihini, felsefi problemleri kavrayabilmesi için yeterli değildir. Bu dersin 9. Sınıfta Felsefi Kavramlar, 10. ve 11. Sınıfta Felsefede Problem Alanları ve Felsefe Tarihi, 12. Sınıfta Felsefi Metinler olarak lise ders programlarında yer alarak felsefe ders saati arttırılmalıdır.

ü Üniversitelerin her bölümünde 1. sınıfta Felsefeye Giriş Dersi okutulmalıdır. Böylece öğrencilerin kendi alanlarında düşünen, sorgulayan bireyler olarak yetişmesi sağlanacaktır.

ü Atamalarda yıllardır yüksek puanla kapatan felsefe grubu bölümüne öncelik verilmelidir.

ü  Felsefe atamalarında ya felsefe sosyoloji diye ayrı iki atama yapılmalıdır, yok eğer ortak atama yapılıyorsa felsefe mezunlarının mağdur edilmemesi için memur alımlarında da ortak kadro verilmelidir. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde olduğu gibi felsefe mezunları tarafından yürütülen Felsefi Danışmanlık mesleğinin ülkemizde de tanımının yapılarak, felsefe mezunlarının başta bazı bakanlıklar olmak üzere, kritik yönetim birimleri ile karar mekanizmalarında istihdam edilmeleri sağlanmalıdır.

ü MEB tarafından hiçbir kriter gözetilmeden verilen rehberlik sertifikaları KPSS, ALES ya da okul puan türünden biri göz önüne alınarak verilmelidir.

ü Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunlarının her birinin bir diğerinin anabilim dallarında mastır ve doktora yapmaları sağlanmalıdır. 7. Felsefe Grubu dersleri LYS4 ten çıkarılıp LYS3 alınması gerekmektedir. Çünkü adaylar Sosyoloji veya Psikoloji Bölümüne gitmek istediğinde gideceği puan türü TM3 yani LYS1 veLYS3 sorularından aldığı puanlarla gitmektedirler. Sosyoloji sorusu çözdürmeden veya Psikoloji sorusu çözdürmeden bu bölümlere öğrenci almaktayız ve bu sorun yıllardır aynen devam etmektedir. Bu yanlışın giderilmesini bekliyoruz.

ü Son olarak felsefe grubu işsiz ordusuna yenilerinin katılmaması için üniversitelerin felsefe grubu kontenjanları derhal düşürülmelidir. Bu vesile ile Fen Edebiyat fakülteleri, Felsefe Grubu programlarında sınıflar 50 kişinin altına indirilmeli ve zaman içinde gece bölümleri ile açık öğretim programları tamamen kaldırılmalıdır.

 

FELSEFE GRUBU ATAMALARI

Yıl

Minimum puan

Başvuru sayısı

Atanan sayısı

2010-1 Kadrolu ilk atama

81,24

322

83

2010 Haziran ilk atama sözleşmeli

79,68

467

94

2010 Aralık kadrolu Atama

82,843

205

1

2011 Haziran Kadrolu Atama

70,29

191

180

2011 Ağustos Kadrolu Atama

82,925

840

83

2012 Şubat Kadrolu Ataması

79,492

2.304

126

2012 Ağustos Kadrolu Atama

84,256

2.139

154

2013 Eylül Ataması

84,537

2.270

152

2013 Eylül Ek Atama

83,79

2.006

31

2013 Kasım Atama

83,74

404

2

2014 Şubat Ataması

81,31

1.627

174

2014 Eylül Ataması

85,138

2.414

159

2015 Şubat Ataması

84,05

1.463

79

2015 Eylül

85,56

3.733

209

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


Change.org

https://www.change.org/p/nabi-avc%C4%B1-felsefe-grubu-dersleri-zorunlu-yap%C4%B1lmal%C4%B1d%C4%B1r?source_location=petitions_share_skip

   

     Felsefe eğitimi, bütün temel insan haklarının yaşama geçirilmesinin gerekli koşuludur. Çağdaş bir eğitim vermek ve özgür düşünen bireyler yetiştirmek istiyorsak felsefeyi özel bir ilgi alanı olmaktan çıkarmak, eğitimin genelinin bir parçası haline getirmek zorundayız. Felsefe yapabilme olanaklarını genişletmek ve özgür düşünme alışkanlığını edinmenin altyapısını oluşturmak için felsefe eğitimi, ilköğretimden başlayarak, ortaöğretimin sonuna kadar sürdürülmelidir. Bunun içinde Felsefe Grubu Olarak  4(Dört) temel çağrımız var:

1. Ortaokulda seçmeli olarak okutulan Düşünme Eğitimi ve Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersi zorunlu hale getirilip Felsefe Grubu Öğretmenleri tarafından verilmelidir.

2.Sosyoloji, Mantık ve Psikoloji LYS(Lisans Yerleştirme Sınavı)’de çıkmasına rağmen ve sınava giren öğrenciler zorunlu olarak çözmesi gerekirken  hale seçmeli ders statüsünde bulunmaktadır. Bu derslerin zorunlu hale getirilmesi  gerekmektedir.

3.İnsanın değerini ve haklarını anlatabilmek için  Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi ortaöğretim 9 sınıfda  zorunlu ders statüsüne getirilmelidir.

4. Sosyal Bilimler Liseleri gerçek işlevlerini yerine getirebilmeleri için Eğitim Psikolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Sosyal Bilimlere Giriş, Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilim Çalışmaları dersleri zorunlu hale getirilmelidir.

"FELSEFE GRUBUNUN ÇAĞRISIDIR"

Leave a Reply