Få oppskriften på lykke

- Lykkelige mennesker er aktive, har nære relasjoner, er oppmerksomme, lærer
seg nye ting og gjør gode gjerninger, summerer Lisa Vivoll Straume til
dagbladet.

Hun er faglig leder i bedriften Mind, og skriver doktorgrad om positiv
psykologi og lykke.

Straume mener alle kan øke sin grad av lykke.

- Du kan bruke mentale teknikker for å regulere følelser, tanker og atferd. En
som har angst, er for eksempel veldig god til å visualisere at ting går
galt, og skaper seg bilder i hodet. Petter Northug bruker samme teknikk, men
visualiserer at han vinner et renn. Samme teknikk kan brukes veldig godt
eller veldig dårlig, sier Straume.

Hun mener første steg mot endring er å bevisstgjøre folk på teknikkene de
bruker allerede, og kanskje snu om på måten de bruker dem på.

Psykolog Paula Davis Laack har satt opp en rekke strategier lykkelige
mennesker bruker i livene sine.

Se om du kan lære av de mest lykkelige under:

1. De bygger sterke nettverk
Det innebærer å holde kontakt med familie, naboer, religiøse steder og
lokalmiljøet. Slike bånd fungerer som en buffer mot depresjoner og skaper
sterke, meningsfulle forbindelser.

2. De deltar i aktiviteter som passer egen hverdag
Enten det er aktiviteter som passer deres egne styrker, verdier og livsstil
passer lykkelige på å skreddersy hverdagen rundt deres følelsesmessige mål.

3. De er takknemlige
Takknemmelighet demper følelsen av stress, øker selvfølelsen og selvtilliten,
som ofte gjør at negative følelser forsvinner.

4. De er optimister
Lykkelige mennesker bruker tid og energi på ting de har kontroll over. De vet
når de skal gå videre hvis strategiene deres ikke virker eller de ikke har
kontroll på ting.

5. De ser verdien av gode gjerninger
Forskning viser en sammenheng mellom det å hjelpe andre, og velvære, helse og
levealder.

(Kilde: Torsdagsmagasinet til Dagbladet)

Leave a Reply