Diëten maken vrouwen op termijn alleen maar dikker

jojo-effectHet heet lijnen, maar je komt er juist van aan.

Het leidt op de langere termijn vooral bij vrouwen eerder tot gewichtstoename dan tot gewichtsafname.

Het gevreesde jojo-effect…..

Dit wordt bevestigd door onderzoek van hoogleraar Psychologie van eetstijlen, Tatjana van Strien van de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen aan de VU. Dit is de uitkomst van een longitudinale studie met een follow up van 3 jaar bij een representatieve Nederlandse steekproef onder 331 vrouwen en 344 mannen.

In de steekproef volgde Van Strien de mannen en vrouwen over meerdere jaren waarbij ze telkens ook vroeg naar het lichaamsgewicht op dat specifieke meetmoment.

Ze ontdekte dat de lijners na 3 jaar significant zwaarder waren dan degenen die aangaven nooit een dieet te doen. Vooral de grote gewichttoename bij de vrouwen is hierbij opmerkelijk. Lijnen lijkt dus op de langere termijn eerder met gewichttoename dan met gewichtsafname samen te hangen.

Van Strien keek in deze studie ook op een andere manier naar lijngericht eten, namelijk met de lijnschaal uit de door haar ontwikkelde Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE). Deze schaal bestaat uit 10 verschillende vragen over lijngericht eten. Bijvoorbeeld: Hoe vaak slaat u aangeboden eten en drinken af omdat u aan uw gewicht wilt denken.

Het gaat hier vooral om ingehouden eten: minder eten dan je zou willen om op gewicht te blijven. Dit lijkt een verstandige manier van lijnen, maar zelfs dit soort lijnen heeft in de steekproef bij de vrouwen een significant effect op gewichttoename na 3 jaar.

Bij de mannen was het effect op gewichtsverandering niet significant, mogelijk omdat zij minder sterk aan de lijn deden dan de vrouwen.

facebook share
facebook share

Leave a Reply