Barbora Šťastná vede časopis Moje psychologie


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, e-mailová adresa, zaměstnavatel ("osobní údaje") společností PHD, a.s. IČ: 26210738, se sídlem Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 6838 ("Správce"), podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ("ZOOU"), a to pro (i) reklamní a marketingové účely a pro (ii) účely průzkumu a výzkumu trhu.

Souhlasím s tím, že osobní údaje mohou být za výše uvedenými účely předávány třetím osobám, a to zejména subjektům ze skupiny Omnicom Media Group, tj. mateřským, dceřiným a sesterským společnostem Správce („skupina OMG“), zákazníkům a klientům členů skupiny OMG a osobám provádějícím zpracování osobních údajů na základě pověření Správce.

Souhlasím s tím, aby Správce osobní údaje průběžně aktualizoval údaji získanými z oprávněně zveřejněných zdrojů, od jiných správců osobních údajů v souladu se ZOOU a na základě údajů získaných od mé osoby. Beru na vědomí, že Správce bude osobní údaje zpracovávat v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty, a to po dobu trvání tohoto souhlasu. Současně potvrzuji, že jsem se seznámil/a s níže uvedeným poučením.

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení šířených společnostmi ze skupiny OMG podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, prostředky elektronické komunikace na podrobnosti elektronického kontaktu, které jsou součástí osobních údajů zpracovávaných Správcem.

Poučení:

Správce si Vás dovoluje s odkazem na ust. § 5 odst. 4 ZOOU informovat, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu, ve kterém jste je poskytl(a) ve smlouvě/formuláři, a to pro (i) reklamní a marketingové účely a pro (ii) účely průzkumu a výzkumu trhu.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a svůj souhlas můžete kdykoli vzít zpět písemně na adrese Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4 nebo v sídle Správce. Vaše osobní údaje budou zpracovávány společností PHD, a.s., a to prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě a mohou být zpřístupněny třetím osobám, a to zejména členům skupiny OMG, jejich zákazníkům a klientům, dalším správcům osobních údajů za splnění podmínek ZOOU a osobám provádějícím zpracování osobních údajů na základě pověření Správce.

Podle ust. § 12 ZOOU máte právo přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v § 21 ZOOU, zejména právo písemně požádat o poskytnutí informací o svých osobních údajích zpracovávaných správcem, o vysvětlení v případě pochybností, zda jsou údaje zpracovávány v souladu se zákonem nebo pochybností, že jsou údaje nepřesné, o odstranění takto vzniklého stavu, o blokování nesprávných osobních údajů či jejich likvidaci.

Tento souhlas uděluji výslovně, dobrovolně a písemně, a to na dobu neurčitou.
skrýt text »

Leave a Reply