50 Yaşından Sonra Hergün Bir Sudoku Çözmek Beyni Gençleştiriyor

Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümü son sınıf öğrencileri Hazal Aymandir ve Ayşe Cansu Tanrıkulu, Psikoloji Bölümü Başkanı Asst. Prof. Michelle M. Adams ile beraber yürüttükleri çalışma ile Sudoku'nun yaşlanma üzerindeki etkilerini incelediler.

50 ve 20 yaşdaki deneklerden oluşan iki grup üzerinde çalışma yapan öğrenciler her iki gurubun üyelerine de 3 hafta boyunca birer adet Sudoku bulmaca çözdürdüler. 50 yaş ve üzeri gurubun bu süre sonunda hafıza ve öğrenme yetilerine ilişkin testte başlangıca göre daha iyi bir sonuca ulaştıklarını, 20 yaş grubu üzerinde yapılan testlerde ise başlangıç ve sonuç arasında bir fark oluşmadığını gözlemlediler.

Hazal Aymandir ve Ayşe Cansu Tanrıkulu, çalışmaları hakında; "Mezuniyet tezimiz olan bu araştırmada İşler Bellek (working memory) ve Yaşlanmaya odaklandık. Yaş ilerledikçe, beynin hafıza, öğrenme gibi fonksiyonlarında zedelenme görülür. Davranışsal sonuçlar da gösteren bu zedelenmeler, dünya popülasyonunun büyük bir kısmının günlük hayatını zorlaştırmaktadır. Sudoku, kısa-dönem hafıza ve mantık yürütme yetilerine bağlı olduğu literatürde pek çok araştırma ile kanıtlanmış olan, Asya kökenli bir oyundur. Daha önce özellikle yaşlanma psikolojisi alanında bu gidişata engel olmak adına müdahele yöntemleri araştırılmış ve mental çalışmaların başarılı olduğu görülmüştür. Biz de bu nedenle bir mental müdahale yöntemi olarak Sudoku'yu seçtik ve çalışmamızı şu şekilde tasarladık: 20 - 23 yaş arası ve 50 yaş üstü iki grup üzerinde çalıştık. Katılımcılar için online olarak kullanabilecekleri, araştırmacılara günlük bilgi veren ve her gün bir Sudoku oyununu otomatik olarak sunan bir web-application hazırlandı. Tüm oyunlar araştırmacılar tarafından, kolay seviyede seçildi. Katılımcılar 3 hafta boyunca her gün birer tane olmak üzere Sudoku çözdü. Katılımcıların kısa süreli hafıza ve öğrenme performanslarını ölçmek için üç haftalık Sudoku çözme döneminin hemen öncesinde ve sonrasında tüm katılımcılarımıza Sayı Dizisi Öğrenme Testi adındaki testi uyguladık. Katılımcıların, Sudokudan önce ve sonra bu testte elde ettikleri başarıyı kıyasladığımızda şu sonuçlara ulaştık: 50 yaş üzerindeki katılımcılarımızda Sudoku müdahalesinden sonra testteki performanslarında gelişme görülmüştür. Genç grupta ise bir fark görülmemiştir" şeklinde açıklama yaptılar.

Leave a Reply