Z cyklu: przedstawiamy kierunki. Dlaczego warto studiować …

Psychologia na Wydziale Filozoficznym UJ to szansa na rozwijanie zainteresowań, zdobycie gruntownej wiedzy wspartej licznymi zajęciami praktycznymi oraz gwarancja kształcenia na najwyższym poziomie potwierdzona Certyfikatem Jakości Kształcenia Konferencji Rektorów

Uniwersytetów Polskich na lata 2011-2016. Umożliwiamy studentom indywidualne kształtowanie programu, samodzielne pogłębianie wiedzy w obszarach, które szczególnie ich interesują, i przygotowujemy zarówno do pracy w zawodzie (np. psycholog edukacyjny, psycholog kliniczny, biegły sądowy, specjalista ds. reklamy, marketingu i HR, psycholog sportu, doradca zawodowy, specjalista ds. rekrutacji i selekcji, specjalista ds. promocji zdrowia), jak i dalszej pracy badawczej.

Wspieramy inicjatywy i aktywność naukową naszych Studentów. Wydawane jest cyklicznie studenckie pismo "Stimulus". Ponadto osoby zainteresowane dodatkową aktywnością mają okazję zapisania się do Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ. Obecnie w ramach Koła funkcjonują następujące sekcje: Sekcja Psychologii Krytycznej, Sekcja Psychologii Eksperymentalnej, Sekcja Trenerska, Sekcja Psychologii Sądowej, Sekcja Psychologii Klinicznej, Sekcja Psychologii Duchowości oraz Sekcja Psychologii Sportu. Prężnie działa też Neolution, ciesząca się uznaniem organizacja realizująca zlecenia z zakresu psychologii biznesu. Starsi studenci i młodzi absolwenci mogą ponadto realizować się w Kole Młodych Psychologów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, z którym Instytut Psychologii współpracuje.

Dysponujemy 150 miejscami na studiach stacjonarnych i 150 miejscami na studiach niestacjonarnych.

Ramowy plan pierwszych lat studiów możesz zobaczyć na stronie instytutowej (http://www.psychologia.uj.edu.pl/index.php/pl/dydaktyka/studia_magisterskie/mapa_kursow/)

U nas, począwszy od trzeciego roku studiów, każdy student ma możliwość decydowania, na jakie zajęcia się zapisze. W obecnej ofercie proponujemy aż 110 kursów fakultatywnych.

Studenci o sprecyzowanych zainteresowaniach mogą wybrać jedną lub dwie z ośmiu ścieżek specjalizacyjnych. Są to:

1. Psychologia kliniczna

2. Psychologia kliniczna dziecka

3. Psychologia organizacji

4. Psychologia rodziny i edukacji

5. Psychologia sądowa

6. Psychologia sportu

7. Psychologia w reklamie - strategia i kreacja

8. Psychologia zdrowia

Studenci o niesprecyzowanych wyraźnie zainteresowaniach nie muszą wybierać żadnej ścieżki specjalizacyjnej - po prostu realizują różne interesujące ich kursy, wybierając z bogatej oferty naszego Instytutu.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy pisać na adres: instytut.psychologii@uj.edu.pl.

Leave a Reply