W zachodniopomorskim najpopularniejsze: skandynawistyka i …

Skandynawistyka, psychologia, automatyka i robotyka, a także kierunek
lekarski - to najpopularniejsze kierunki na zachodniopomorskich uczelniach. Nowe oferty uczelni to
m.in. eksploatacja mórz i oceanów, odnawialne źródła energii i etnoregionalistyka świata.

Na większości szczecińskich uczelni zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne i
ruszył drugi etap. Na chętnych czekają jeszcze wolne miejsca.

Na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym etapie największym zainteresowaniem cieszyły się
skandynawistyka i psychologia (na obu kierunkach ponad cztery osoby na jedno miejsce), następnie
filologia angielska i prawo (na tych kierunkach ponad dwie osoby na miejsce), a także
bezpieczeństwo wewnętrzne (dwie osoby na miejsce) oraz mikrobiologia (prawie dwie osoby na
miejsce).

Najwięcej kandydatów na Uniwersytecie Szczecińskim wybrało prawo, psychologię, filologię angielską,
bezpieczeństwo wewnętrzne, skandynawistykę, finanse i rachunkowość.

Z kolei na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym największym zainteresowaniem cieszy się kierunek
lekarski (ponad 11 osób na jedno miejsce), drugi najchętniej wybierany to kierunek
lekarsko-dentystyczny (ponad 10 osób na miejsce). Liczba chętnych na pozostałe kierunki na uczelni
medycznej to ok. dwóch osób.

Natomiast automatyka i robotyka, budownictwo oraz informatyka cieszą się największą popularnością
na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

Akademia Morska nie podsumowała jeszcze wyników niedawno zakończonego pierwszego etapu rekrutacji,
ale w poprzednich latach najpopularniejsza była tam nawigacja, geodezja i kartografia, logistyka, a
także mechanika i budowa maszyn.

Część uczelni przygotowała dla przyszłych studentów nowe kierunki. W ofercie Uniwersytetu
Szczecińskiego znalazła się m.in. etnoregionalistyka świata, rachunkowość i doradztwo finansowe
oraz optyka okularowa. Z kolei eksploatacja mórz i oceanów, odnawialne źródła energii i zarządzanie
bezpieczeństwem i jakością żywności - to nowe propozycje Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego.

Uniwersytet Szczeciński i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zanotowały spadek liczby
chętnych w pierwszym etapie rekrutacji w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku. W przypadku
pierwszej uczelni jest to blisko 10 proc., w drugiej ok. 15 proc. Obie nie zamierzają jednak
zamykać kierunków.

Inaczej sytuacja wygląda na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, który zanotował wzrost
zainteresowania - zwłaszcza kierunkiem lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Politechnika Koszalińska - jak poinformowała rzeczniczka uczelni Agnieszka Kowalska - prowadzi
nabór na 27 kierunków. Najwięcej aplikacji przyszli studenci złożyli na informatykę, budownictwo,
geodezję i kartografię, finanse i rachunkowość, filologię angielską. Najmniejszym zainteresowaniem
cieszą się: inwestycje i wdrożenia przemysłowe, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria
materiałowa.

Koszalińska uczelnia w roku akademickim 2014/2015 uruchomi nowy kierunek, którym będzie inżynieria
materiałowa z wykładowym językiem angielskim.

Rekrutacja na Politechnice Koszalińskiej będzie trwała do końca września. Uczelnia, jak powiedziała
Kowalska, nie będzie do tego czasu zamykać naboru na żadnym kierunku. Wyniki pierwszej tury naboru
studentów mają być podane 23 lipca.

Leave a Reply