VŠ Terezín: "Připravujeme magisterské studium"

Ti v tuto chvíli navštěvují program celoživotního vzdělávání. Od října letošního roku začne na jediné vysoké škole v litoměřickém regionu vůbec první semestr denního studia. Jaké studijní obory na studenty čekají, čím je škola jedinečná a jak se mohou absolventi této školy v budoucnu uplatnit, prozradil v rozhovoru pro Deník rektor této vysoké školy Štefan Medzihorský.

Čím je VŠAPs výjimečná?

Vysoká škola aplikované psychologie je v regionu mimořádná. A nejen v regionu . Jiná škola tohoto typu zde ještě neexistuje. Jsou vysoké školy, které mají katedru psychologie a věnují se psychologii jako takové akademické, teoretické či případně klinické. Škola, která se zaměřuje přímo na aplikovanou psychologii využitelnou v zaměstnání, taková zde ještě není.

Co žákům v rámci studijních oborů nabízíte?

Náš přístup je v mnoha ohledech unikátní. Například v oboru Personální a interkulturní management se zaměřujeme na aplikaci interkulturní spolupráce mezi národy, s cizinci či při kontaktech s jinými kulturami. Zde se žáci naučí mimo jiné překonávání stereotypů, předsudků a jiných důvodů kulturních šoků již během svých studií. Velký podíl naší výuky činí praxe a stáže máme smlouvy s pětatřiceti firmami, ať už obchodními, výrobními i dalšími včetně neziskových organizací, kde budou naši studenti vykonávat praxe. Mohou také získat užitečné kontakty k případnému budoucímu pracovnímu uplatnění.

Znamená to, že se zaměřujete také na jazykové dovednosti?

Znalosti cizího jazyka jsou předpokladem k přijetí na tuto vysokou školu. Studenti si tyto znalosti následně doplňují podle individuálních potřeb, a to v rámci specifických jazykových kurzů.

Učí na vaší vysoké škole odborníci, které byste rád vyzvedl?

Nepochybně. Je to především garant celého studijního programu personální a interkulturní management pan docent Roman Zuzák, dále taková esa, jakými jsou bez pochyb profesor Jaromír Janoušek, který publikoval desítky knih a stovky odborných článků především v oblasti komunikace, docentka Soňa Hermochová, která je věhlasně známá celým generacím psychologů její způsoby výuky jsou především interaktivní, učí studenty hrou, modelovými situacemi a podobně. Nerad bych na kohokoliv zapomněl odborníků máme skutečně mnoho i v dramatické výchově, metodologii a podobně.

V současné době máte akreditace na bakalářské studium uvažujete i o studiu magisterském?

Nejenom uvažujeme. Připravujeme žádost o magisterské studium, aby, pokud možno, naši studenti mohli pokračovat s výukou i do úrovně magisterské. Jakýkoliv absolvent však může pokračovat i na jiné vysoké škole s podobným zaměřením.

Jak velký je o studium zájem?

O studium při zaměstnání je zájem značný lidé už o nás vědí. V současné době jezdíme i na střední školy, kde je také velký zájem, musíme však o sobě dát ještě trochu více vědět.

Kolik se na denní studium hlásí potencionálních žáků?

Na denní studium se hlásí desítky lidí. Přijímací pohovory děláme postupně kdo se přihlásí dřív, má pak větší šanci k přijetí. Přijímáme do naplnění kapacity, která činí v letošním roce 50 studentů.

Kde se budou budoucí absolventi moci uplatnit?

Absolventi se budou moci uplatnit jako personalisté, HR manažeři, specialisté ve veřejné a státní správě, odborníci v sociálních službách, mezinárodní spolupráci, na projekty a podobně. Studenti ze školy vyjdou bohatší o odborné znalosti i o znalosti druhých i sebe sama. Naučí se řešit konfliktní situace, porozumí komunikaci mezilidské, ale i obchodní. Důležitou součástí studií je management, projektové práce vše vyučujeme na základě vlastní zkušenosti studenta.V dnešní době existují různá školení, výcviky v rámci psychoterapie, komunikace, asertivity a podobně. Naše škola tato školení shrnuje dohromady, absolventi navíc odcházejí s vysokoškolským titulem.

Je něco, na co byste ještě případné zájemce o studium rádi upozornili?

V současné době nabízíme studentům středních škol bezplatné studium na VŠAPs v rámci programu Teen Age University. Cílem tohoto programu je rozšíření znalostí v oborech psychologie, sociologie, filosofie, základů práva , ekonomie a dalších.

Leave a Reply