Uygulamalı Davranış Analizi Eğitim Programı

Sponsor İçeriktir


Uygulamalı Davranış Analizi (UDA) Nedir?

 

Uygulamalı davranış analizi (ABA: Applied Behavior Analysis), davranışsal yöntem olarak da bilinen, davranış değiştirme yaklaşımlarından en sık kullanılanlar arasındadır. Bu yöntemde bireyin davranışları ve bu davranışlarla ilişkili çevresel özellikler objektif olarak analiz edilir. Davranışı şekillendirmenin temelinde çevresel etmenlerin yattığı düşünülmektedir. Çeşitli pekiştireçlerle ve caydırıcı yöntemlerle istenen davranışın arttırılarak istenmeyen davranışın sönmesi ( azalarak ortadan kaldırılması) hedef alınır.

 

Bu yöntem Zihin engelli ya da otizmli bireylerde kazandırılmak istenen davranışlarda ve azaltılması istenen davranışlarda kullanılır. 

Kazandırılması istenen davranışlar genel çerçevede;  sosyal beceriler, iletişim becerileri, taklit becerileri, oyun becerileri, öz bakım becerileri, günlük yaşam becerileridir.

 

Azaltılması ya da ortadan kaldırılması istenen temel davranışlar ise: Saldırgan davranışlar, öfke nöbetleri, vb dir.

 

Davranış kazandırılması planlanan birey öncelikle gözlemlenir. Bireye ait gözlemlenen davranışlar kayıt altına alınır. Gözlemlenen davranışlardan yola çıkılarak hangi alanlarda müdahale yapılacağı planlanır. Bu plan çocukla yapılacak çalışmaların genel hatlarını oluşturmaktadır. Böylece bireysel programlar hazırlanır.

Uygulamalı Davranış Analizi Eğitiminin Hedefleri

Bu seminer sonunda, katılımcılar;

1)    Dikkate değer ilişkilerde davranışları keşfeder ve anlatır,

2)    Davranış sınıflarını tanımlar ve her örnek verir,

3)    Hem akademik hem de sosyal davranışlar için davranışsal hedefler yazar,.

4)    Konu analizinde temel basamakları belirler,

5)    Davranışlara ilişkin veri toplar ve verileri yorumlar,

6)    Olumlu davranış desteğini bilir ve kullanır,

7)    Uygun olmayan davranışları azaltma yöntemlerini bilir ve uygular.

8)    Davranışlarda kalıcılık ve genelleme yöntemlerini bilir ve uygular,

9)    Davranış değiştirme süreci hazırlar ve uygular hale geleceklerdir.

Uygulamalı Davranış Analizi Uygulamalarının Genel Avantajları Nelerdir?

1) UDA somut gözlemlerden yola çıkar böylece bireye kazandırılması planlanan davranışın gözlemlenip gözlemlenmemesine dayanır.
2) UDA sırasında kazandırılması ya da azaltılması istenen davranışların hangi oranda kazandırıldığı ya da azaltıldığına göre uygulanan programa müdahale imkânı sağlar.
3) Kısa zamanda davranış kazandırma, davranış değiştirme, problemli davranışların azaltılması mümkün olabilmektedir.
4) Uygulanan pekiştirme tarifeleri ile davranışın kalıcılığı sağlamak mümkündür.

Tarih:

11 Şubat 2012 Cumartesi Saat : 10.00 – 17.00
12 Şubat 2012 Pazar Saat : 10.00 – 17.00

Eğitimin Süresi: Toplam 12 Akademik Saat

Eğitim Ücreti : 150 TL + KDV

Yer :
PADEM (Psikoloji Aile Danışma ve Eğitim Merkezi)
Tercüman Sitesi A-2 Blok Daire No: 6
Cevizlibağ / İstanbul (Vatan Bilgisayar Yanı)

Telefon No : 0 212 416 35 29
GSM : 0 507 500 23 43

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kimler Katılabilir:

Özel Eğitim hizmeti sunan profesyoneller, Aile Hekimleri, Çocuk Gelişim Uzmanları, Okul öncesi / Anaokulu Öğretmenleri, Özel Eğitim Uzmanları, Psikologlar, Rehber Öğretmenler, Sosyal Hizmet Uzmanları, Zihin / İşitme / Görme Engelliler Öğretmenleri ve bu branşlarda eğitimine devam eden lisans lisansüstü üniversite öğrencileri.

Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara PADEM Psikoloji Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından Katılım Sertifikası verilecektir.

Kontenjan

Eğitim kontenjanı 26 kişi ile sınırlıdır.

Diğer Ayrıntılar için TIKLAYINIZ     


   

Leave a Reply