UvA-psychologen werken samen met Cobra Museum

Universiteit van Amsterdam

Gepubliceerd op 7 december 2011

De psychologie achter Paul Klee en Cobra

UvA-psychologen werken samen met Cobra Museum

Gepubliceerd op 7 december 2011

Zentrum Paul Klee, Bern 1940, Wander-Artist Gekleurde lijmverf op
papier op karton, 31 x 29,2 cm 15274

Voor de internationale tentoonstelling Klee en Cobra. Het begint als
kind gaat het Cobra Museum in Amstelveen samenwerken met de
programmagroep Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van
Amsterdam (UvA). De UvA-wetenschappers gaan zich bezighouden met zowel
wetenschappelijk onderzoek als met een publieksprogramma. Beide
onderdelen sluiten aan bij het thema van de tentoonstelling, namelijk
de wederzijdse fascinatie van Paul Klee (1879-1940) en de Cobra-groep
(1948-1951) voor de wondere verbeeldingswereld van het kind, en de
grote invloed die Klee heeft gehad op de Cobra-kunstenaars.

De toevoeging van de ontwikkelingspsychologische invalshoek maakt de
raakvlakken tussen kunst en psychologie vanuit het thema van de
tentoonstelling zichtbaar. Hiermee speelt het Cobra Museum in op de
groeiende belangstelling voor kinderlijke expressie.


Wetenschappelijk onderzoek

In samenwerking met de UvA-onderzoekers heeft het Cobra Museum twee
onderzoeken uitgewerkt die inhaken op het thema van de expositie. Het
publiek wordt daarbij gevraagd te participeren.

Onderzoekslab in het museum en op scholen

In het kader van het eerste onderzoek wordt in het museum een apart Het
begint als kind-lab geopend. Kinderen moeten voor het onderzoek een
paar eenvoudige taken uitvoeren. De taken zijn er op gericht deelnemers
op verschillende manieren uit te dagen flexibel na te denken en bestaan
uit het luisteren naar een verhaal, het beantwoorden van een paar
vragen en het maken van een paar tekeningen. Met het onderzoek willen
de UvA-onderzoekers aantonen dat expliciete kennis over een onderwerp
het flexibel denken erover beïnvloedt.

Online experiment

Daarnaast wordt een online experiment opgezet dat de subjectieve
ervaring van werken van Paul Klee en kindertekeningen met elkaar
vergelijkt. Deelnemers moeten werken van Klee en kindertekeningen
beoordelen op vijf aspecten: vaardigheid, originaliteit, valentie,
opwekkend karakter en schoonheid. Het online experiment is gedurende de
hele tentoonstellingsperiode (28 januari t/m 22 april 2012)
toegankelijk via www.cobra-museum.nl/psychologie.

De resultaten van beide onderzoeken worden aan het eind van de
tentoonstelling onder meer via de website van het Cobra Museum (zie
link hieronder) worden gepresenteerd.

Publieksprogramma

Naast het wetenschappelijk onderzoek worden gedurende de
tentoonstelling diverse publieksactiviteiten georganiseerd waarbij de
psychologische invalshoek op het thema van de tentoonstelling centraal
staat.

Een overzicht van alle publieksactiviteiten tijdens Klee en Cobra is
vanaf eind december 2011 terug te vinden op de website van het Cobra
Museum (zie link hieronder).

Leave a Reply