UiO vurderer kjønnspoeng


TRUSLER MOT UIO: UiO har denne uken mottatt trusselbrev. I følge VG Nett dreier det seg om en bombetrussel.(Arkivfoto) Foto: Ola Sæther Foto: Ola Sæther, Uniforum

Universitetet i Oslo vurderer kvotering for å få flere gutter til å søke
profesjonsstudier som medisin, psykologi og tannlegestudiet (odontologi). I
generasjoner var dette yrker som helst ble utøvd av menn, men nå er det
annerledes. I dag er dette kvinnedominerte fag. Ifølge nettstedet Kjønnsbalanse
i forskning
sender UiO i disse dager ut et forslag på høring, der de
lodder stemningen for å innføre ttilleggspoeng og andre rekrutteringstiltak
for mannlige søkere til medisin, psykologi og odontologi.

Av de som søkte på profesjonsstudiet i psykologi ved UiO våren 2012 var bare
20 prosent menn, og tallet på mannlige søkere synker, Videre er 70 prosent
av de som får tilbud om plass på odontologi kvinner. På medisin er ikke
tilbudene fullt så skjeve, der er det 60 prosent kvinner og 40 prosent menn.
I tillegg er det slik at mennene som først får tilbud om plass på de tre
studiene, oftere takker nei enn kvinnene.

De tre fakultetene som tilbyr disse studieprogrammene ved UiO, samt
studiedirektør Monica Bakken, ga en arbeidsgruppe i oppgave å legge frem
løsninger, Rapporten deres går inn for tilleggspoeng for menn til de tre
studiene allerede ved opptaket høsten 2013.

Slik opptaksforskriften er i dag, kan lærestedene favorisere et kjønn med
maksimalt to tilleggspoeng. Arbeidsgruppa mener at dette ikke er nok. De
foreslår, med psykologistudiet i tankene, at Kunnskapsdepartementet endrer
reglene og åpner opp for flere tilleggspoeng.

Les hele artikkelen her.

Open all references in tabs: [1 - 3]

Leave a Reply