TSB wil scoren met nieuw bachelorprogramma

De nieuwe bachelor psychologie krijgt duidelijke contouren, blijkt tijdens de faculteitsraad van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) vandaag. Ook wordt de democratie in de facultaire besluitvorming ten dele afgeschaft.

De bachelor psychologie, die al tien jaar niet meer grondig tegen het licht is gehouden, wordt vernieuwd. September 2016 kunnen studenten starten met de nieuwe bachelor. De faculteit hoopt er dalende studentenaantallen mee tegen te gaan. Ook wordt zo gehoor gegeven aan de wens onder studenten en docenten tot meer specialisatiemogelijkheden.

Majors en minors
In de nieuwe bachelor wordt gewerkt met majors en minors. In plaats van twee afstudeerrichtingen, hebben studenten straks de keuze uit negen. Vanaf het tweede jaar komt de major in beeld, in het derde jaar kunnen er keuzevakken gevolgd worden. Zo wordt de studie meer ingericht op de individuele behoefte van de student. Niet gezondheid of maatschappij wordt de keuze, maar bijvoorbeeld arbeids- en organisatiepsychologie, cognitieve neuropsychologie en forensische en klinische psychologie.

Er komen veel meer opties. De docentengeleding merkt dan ook op dat studenten de keuze tussen twee afstudeerrichtingen al stressvol vinden. Gaat dit wel goed werken, worden er geen verkeerde keuzes gemaakt? Vice-decaan onderwijs Geert van Boxtel is daar niet zo bang voor. “Er is een groep studenten die aan het einde van het eerste jaar al weet wat ze gaan doen.” Voor die groep zou dit profiel niet tot meer keuzestress leiden. “En er is, inderdaad, ook een groep die het dan nog niet weet. Die studenten weten het ook aan het eind van het tweede jaar vaak nog niet.”

Met die verkeerde keuze zal het wel meevallen, zegt Van Boxtel. Want wie van major wil veranderen, kan in het derde jaar gewoon schuiven met vakken. Majorvakken worden dan minorvakken, en omgekeerd.

Nieuwe bachelorprogramma:

Leave a Reply