TPD: Alan Dışı Mezunları Psikolog Olarak Görmüyoruz

Aktüel Psikoloji / Haber Merkezi


Türk Psikologlar Derneği, Psikolog unvanı ve psikoloji dışı bölümlerden mezun olup psikoloji bölümünde master veya doktora yapan kişilerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada psikoloji dışı bölümlerden mezun olanların psikolog olarak tanınmayacağı ifade edilerek, alan dışı master ve veya doktora mezunlarına yönelik sert bir tutum ilan edildi. Ayrıca Psikoloji Lisans mezuniyeti olmayan kişiler TPD'nin sertifikasyon süreçlerinden yararlanamayacak. TPD'nin web sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada şu ayrıntılara verildi.

Sevgili Üyelerimiz,

Türk Psikologlar Derneği 2012-2014 Genel Merkez Yönetim Kurulu, psikoloji lisans mezunlarını psikolog olarak görmektedir; bu tartışma götürmez bir gerçektir. Her meslekte olduğu gibi psikolojide de etik ilkeler ve uluslararası standartlar doğrultusunda, lisans sonrası farklı dallarda uzmanlaşarak bu alanlarda faaliyet göstermek mümkündür. Derneğimiz psikoloji dışı alanlarda lisans eğitimi almış, yüksek lisansını psikoloji alanında tamamlamış ve akademik çalışmalarını bu düzeyde sonlandırmış kişileri uzman psikolog olarak görmemektedir ve görmeyecektir. Gelecekte TPD'nin düzenlemesi söz konusu olan sertifikasyon süreçlerinde (Europsy vb.) bu kişilere sertifika verilmesi söz konusu olmayacaktır.

Psikolog meslek yasasının çıkarılması için derneğimiz kurulduğundan bu yana aktif bir şekilde çalışmıştır. Bu çalışmalar web sitemizin Özlük Hakları bölümünde mevcuttur (http://psikolog.org.tr/index.php?Ozluk). 2012-2014 Genel Merkez Yönetim Kurulu, yasamızın çıkması için gerekli altyapı çalışmalarını kurumsallaşma faaliyetleri çerçevesinde yürütmektedir. Bu doğrultuda medya ve sosyal medyada görünürlüğümüzün artmasıyla kamuoyunda bir bilinç oluşması sağlanmaktadır. Yine kurumsallaşma çerçevesinde Özlük Hakları Birimi ve Bakanlıklar İlişkiler Birimi kurulmuştur ve yasa çalışmaları bu birimler bünyesinde sürdürülmektedir. Ayrıca çoğunluğu alanda çalışan psikologlardan oluşan yönetim kurulumuz tarafından tüm meslektaşlarımızın haklarını gözeten ve çalışma esaslarını belirleyen bir meslek yasasının çıkarılmasına yönelik çeşitli lobi faaliyetleri yürütülmüştür. Samsun Milletvekili Tülay Bakır, YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya ve MEB Bakan Yardımcısı Orhan Erdem'le yapılan görüşmelerde, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda yapılan toplantılarda meslek yasamızın çıkarılmasının önemi özellikle vurgulanmıştır. Ayrıca TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Sosyal Politika Bölümü'ne meslek yasamızla ilgili kapsamlı bir dosya gönderilmiştir. Bu temaslardan edinilen içgörü doğrultusunda, TBMM'nin yeni döneminde tüm milletvekillerine sunulmak üzere Türkiye'de psikolojiyle ilgili uygulamalar ve meslek yasasının çıkarılmamasının olumsuz sonuçları konusunda bir dosya hazırlanması ve grup başkanvekilleriyle görüşme talebinde bulunulması planlanmaktadır.

Katılımcılık ilkesini tamamıyla benimseyen yönetim kurulumuz, bugüne kadar birçok konuda (tüzük değişikliği, yayın kurulu, eğitim havuzu, hakem havuzu, medyada temsiliyet vb.) üyelerimizin katılımını sağlama amacıyla çağrıda bulunmuştur. Farklı alanlarda çalışan psikologların katılımını sağlamak için psikolojinin alt dallarına ve çalışma alanlarına odaklanacak birimler oluşturulmaktadır. Bu çerçevede, derneğimiz yasa çalışmalarını yürütürken, bu alanda faaliyet gösteren diğer dernek ve oluşumlarla birlikte çalışmaya ve mesleğimize birlikte hizmet etmeye her zaman hazırdır. Bu alanda derneğimizle işbirliği içinde çalışmak isteyen, derneğe üye olan ve olmayan tüm meslektaşlarımıza kapımız daima açıktır.

Saygılarımızla,

TPD Yönetim Kurulu

01.08.2013 

Leave a Reply