Svårast att bli psykolog – se listan över alla finlandssvenska utbildningar …

I år var det konkurrensen hårdast vid utbildningen i psykologi vid Åbo Akademi. Femton sökande tävlade om varje studieplats vid linjen.

Näst svårast att komma in vid bland de finlandssvenska utbildningsprogrammen är fysioterapilinjen vid Arcada och på en tredje plats ligger akutvård vid Arcada. Dit sökte i år knappt elva respektive tio personer per studieplats. Kampen mellan sökande är hård också då det gäller studier i kulturproducentskap.

Också om man ser på antalet förstahandssökande i förhållande till antalet studieplatser är psykologin klart svårast att komma in vid, men då är det studier i medicin och juridik vid Helsingfors universitet som blir tvåa och trea.


Hanken i Helsingfors fick i år flest sökande
men har också ett stort antal studieplatser. Det var drygt fem sökande som tävlade om varje studieplats i ekonomi.

Agrologlinjen vid Novia och slöjdlärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa hade minst sökande per studieplats i årets gemensamma högskoleansökan.

Källa: Utbildningsstyrelsen

Leave a Reply