Studenten fout voorgelicht over baankansen

Bij opleidingen als psychologie en orthopedagogie is de baankans klein. Net afgestudeerden komen terecht in onbetaalde werkervaringsplekken, werken onder niveau of raken werkloos. Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) worden er structureel meer psychologen en orthopedagogen opgeleid dan de arbeidsmarkt nodig heeft. Voorzitter Stefan Wirken: “Het probleem zit mede in het bekostigingssysteem. Universiteiten en hogescholen krijgen geld van de overheid per student. Opleidingen hebben er financieel baat bij om zo veel mogelijk studenten op te leiden, ook al is daar op de arbeidsmarkt geen plek voor.”

Rooskleurig

Elke opleiding plaatst cijfers over de baankansen op hun website. Deze cijfers geven echter een te rooskleurig beeld. Uit de uitzending van De Monitor blijkt dat in de bijsluiter van de opleiding Psychologie staat dat 86% van de afgestudeerden na 1,5 jaar een baan heeft. In de praktijk gaat het echter slechts om 55%. En dan nog is het beeld vertekend. Simon Theeuwes, bestuurslid van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): “Alle banen vanaf ten minste 12 uur per week worden meegenomen. Door verschillende soorten betaald werk op één hoop te gooien en te presenteren als een baan op niveau, krijgen studenten totaal geen helder beeld als zij hun studiekeuze maken. In de bijsluiter moet duidelijk worden vermeld wat voor soort baan oud-studenten hebben en op welk niveau.”

Ook de politiek roert zich al. Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis (PvdA): “Het is onacceptabel dat studenten met de verkeerde informatie worden voorgelicht. Als student moet je kunnen vertrouwen op aangereikte cijfers, zodat je weet waar je aan begint.”

De LSVb pleit voor onafhankelijk onderzoek, vergelijkbaar met de Nationale Studenten Enquête, maar dan onder alumni. In een ‘alumni-monitor’ kunnen (pas) afgestudeerden worden gevraagd naar de kans, het niveau en de salariëring van een baan na een bepaalde opleiding. Ook kun je informeren of een alumnus achteraf tevreden is over zijn opleiding en wat er verbeterd kan worden.

Leave a Reply