Srovnání vysokých škol: Univerzita Karlova vzala VŠE primát v ekonomii

Dvacet dn pedtm, ne vypr termn pro podn pihlek na V, hledaly HN nejlep fakulty ekonomie, chemie i medicny. Sestavily ebek, kter me bt inspirac pro uchazee o vysokokolsk studium. Kdo chce studovat ekonomii, ml by zamit na UK, za nejkvalitnjmi prvy muste do Brna.

Srovnn vysokch kol: Univerzita Karlova vzala VE primt v ekonomii
Zdroj fotografie: HN - Ren Volfk.

Nejlep ekonomickou vysokou kolou v esk republice je Institut ekonomickch studi na Fakult socilnch vd Univerzity Karlovy v Praze (IES). Tato kola vede leton ebek 17 ekonomickch fakult, tak jak jej na zklad deseti kritri sestavily Hospodsk noviny.

IES pipravil o losk primt Nrodohospodskou fakultu VE v Praze. Jde o jednu z nejdleitjch zmn v letonm hodnocen vysokch kol, kter HN provedly u popt. Ekonomie je nejvtm hodnocenm oborem.


V letonm srovnn HN porovnvaly 71 fakult v devti danch oborech - krom ekonomie tak napklad v informatice, medicn nebo psychologii. Tento ebek pedstavuje hlavn inspiraci pro uchazee o vysokokolsk studium. Posledn norov den vypr termn pro podn pihlek.

Kritria hodnocen V

Svtovost koly
1) Poet student a pedagog, kte absolvovali zahranin ste.
2) Poet zahraninch student, kte na eskch fakultch studuj v cizm jazyce.
3) Poet povinnch odbornch pedmt v cizm jazyce pro esk studenty (u prva, psychologie, sociologie a architektury).

Zjem o kolu
1) ance na pijet.
2) Pomr pijatch a skuten zapsanch.
3) Poet doktorand.
4) Poet student na pedagoga.

Przkum absolvent
1) Pokud si kola dl vlastn pravideln przkum o svch absolventech, dostane bod.

Vda a vzkum
1) Vzkumn vsledky fakult za rok 2010 podle statistiky Rady vldy pro vdu a vzkum.
2) lnky v impaktovanch asopisech (u psychologie).
3) Prototypy, patenty a technologie mc do praxe (u chemie).

Chemie v Olomouci porazila VCHT

Fakulty jsou hodnoceny napklad podle toho, kolik student vyslaj na zahranin ste. V tom je IES mezi ekonomickmi fakultami druh nejlep. K vtzstv mu pomohly i jeho vdeck vsledky, m tak nejvce doktorand. Dalm kritriem je teba ance na pijet. Hodnotil se i poet student na uitele - v tom pat mezi nejpznivj architektura na VUP v Praze.

Pi volb univerzity szej gymnazist na karirn rst a cestovn - tte ZDE

Kter vysok kola je nejlep? HN pinej uniktn srovnn eskch univerzit - tte ZDE

ebek HN: Nejlep kolou v esku je Univerzita Karlova - tte ZDE

Ke zmn na prvn pce letos dolo tak v chemii. Novm ldrem tohoto ebku je Prodovdeck fakulta Univerzity Palackho v Olomouci, kter porazila konkurenci dalch pti kol vetn cel prask VCHT.

Novho vtze m i poad kol v psychologii. Poprv v ptilet historii ebk HN tuto pku neobhjila Fakulta socilnch studi Masarykovy univerzity v Brn - letos se zaadila a na druh msto za Filozofickou fakultu UK v Praze.

Za nejlepmi prvy do Brna

Prv Univerzita Karlova leton ebek ovldla - prvn msto jej fakulty obsadily celkem ptkrt (jedno dlen).

Brnnsk Masarykova univerzita oproti losku ztratila, ale prvenstv v prestin kategorii prv se j podailo uhjit. 

Redaktorka HN Jana Machlkov, autorka ebku vysokch kol, bude v ptek od 12 do 13 hodin on-line odpovdat na vae dotazy tkajc se vysokokolskho studia.

JanaMachlkov, iHNed.cz, 10.2.2012 8:45tisknipoli


Open all references in tabs: [1 - 7]

Leave a Reply