Så känner du igen en psykopat på jobbet

Historien om den våldsamma och mordiska psykopaten à la Hannibal Lecter är en skröna. En del psykopater är kriminella, men de allra flesta är faktiskt inte våldsamma.

Det är störst sannolikhet att du springer på en icke-våldsam psykopat på jobbet.

Finns det en psykopat på din arbetsplats?

Forskare från Emory University i USA har sammanställt en lista över vilka positioner så kallade framgångsrika psykopater – som inte är våldsamma – har en tendens att besitta:

  1. Administrativ direktör
  2. Advokat
  3. Radio- eller tv-redigerare
  4. Säljare
  5. Kirurg
  6. Journalist
  7. Polis
  8. Präst
  9. Kock
  10. Funktionär

– Den här typen av jobb kännetecknas av att de är mycket själviscensättande och att makt spelar en central roll. En kirurg är till exempel herre över liv och död. De har inte någonting emot att stå i centrum och få uppmärksamhet, vilket är typiskt för psykopater, säger Tine Wøbbe, ledande psykolog vid psykiatriska centret Sct. Hans i Roskilde.

Känn igen en psykopat

Du kan känna igen en psykopat utifrån en rad typiska karaktärsdrag.

Gemensamt för dem är att de flesta är män och de generellt sett är charmerande, impulsiva, ljuger ofta, är extremt manipulativa, har stort självförtroende och saknar förmåga till ånger och empati.

– Om man har börjat tvivla på sina egna förmågor och beslut kan det bero på att man arbetar tillsammans med en psykopat. Man kan till exempel börja tvivla på sig själv efter att man har fått en ny kollega eller en chef, som man aldrig känner sig helt säker på. Så är det ofta med psykopater, säger Tine Wøbbe.

En psykopat är också mycket skicklig på att härma normala reaktioner och kan ha stor dragningskraft på andra människor.

Hjärnan hos en psykopat fungerar inte som den ska

En psykopats hjärna har brister i flera hjärncentra och felaktiga kopplingar. Och psykopatens hjärna utsätts för ett bombardemang av kemiska signalsubstanser.

På senare år har forskarna fått
stor insikt i psykopaters hjärnor.
Fel i hjärnans centra, dåliga
förbindelsevägar i hjärnan och
överdrivet bruk av kemiska
signalsubstanser gör att
psykopaten blir samvetslös och
känslokall. Hoppet är att den
nya kunskapen skall kunna ge
en behandling av tillståndet,
som hittills varit obotligt.

Forskarna avkodar psykopaters hjärnsForskarna avkodar psykopaters hjärnsForskarna avkodar psykopaters hjärns Läs hela artikeln

Leave a Reply