Rzym: Sympozjum nt. nadużyć seksualnych

Pod hasłem "Ku uzdrowieniu i odnowie" dziś w Rzymie rozpoczyna się międzynarodowe sympozjum dla biskupów nt. wykorzystania seksualnego w Kościele katolickim. Wezmą w nim udział przedstawiciele 110 konferencji episkopatów z całego świata oraz wyżsi przełożeni 30 zakonów.

 

Sympozjum gościć będzie prelegentów ze wszystkich kontynentów, którzy w swoich wystąpieniach przedstawią tematykę ochrony zranionych pedofilią. Eksperci z różnych dziedzin takich jak: psychologia, prawo kanoniczne, teologia, duszpasterstwo podzielą się z biskupami swoją praktyczną wiedzą, w celu opracowania spójnych i kompleksowych odpowiedzi Kościoła jak chronić najsłabszych.

 

Obrady rozpoczną się dziś wieczorem, a w programie przewidziano wystąpienie m.in. prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Wiliama Lewady pt. "Seksualne wykorzystanie nieletnich. Wieloaspektowa odpowiedź na wyzwanie". Jutro natomiast uczestnicy sympozjum pt "Ku uzdrowieniu i odnowie" spotkają się z ofiarami pedofilii w Irlandii oraz wezmą udział w liturgii pokutnej, której będzie przewodniczył prefekt Kongregacji ds. Biskupów kard. Marc Quellet.

 

Podczas konferencji jej uczestnicy będą mogli także wysłuchać przedstawicieli ofiar i poznać działania duszpasterskie na rzecz uzdrowienia, dowiedzą się jak - w kontekście prawa cywilnego i kanonicznego - reagować na nadużycia, zgłaszać je oraz im zapobiegać. Poruszone zostaną również takie kwestie jak pozytywna współpraca z mediami, promowanie spójnego i kompleksowego działania Kościoła wobec nadużyć. Pojawi się też propozycja podjęcia refleksji teologicznej i pastoralnej z udziałem uczonych z całego świata na temat sposobu sprawowania władzy w Kościele oraz potrzeby przejrzystości struktur wewnątrzkościelnych.

 

W programie sympozjum znalazło się m.in. wystąpienie prof. Sheili Hollins, profesor psychiatrii na St George’s University of London, niezależnego członka Izby Lordów a także ks. Stephena Rossetti z USA, eksperta Amerykańskiej Konferencji Biskupów Katolickich specjalizującego się w tematyce pedofilii.

 

Głos zabierze także ks. prałat Charles J. Scicluna, promotor sprawiedliwości w Kongregacji Nauki Wiary, którego wystąpienie nosi tytuł: "Poszukiwanie prawdy w przypadkach molestowania seksualnego: moralny i prawny obowiązek" a także kard. Reinhard Marx z Monachium, który przedstawi temat "Kościół powołany, aby być źródłem uzdrowienia i odnowy społeczeństwa: w kierunku globalnego przywództwa i duszpasterstwa".

 

Przy okazji tego spotkania zostanie zainaugurowane Centrum na rzecz ochrony dzieci z siedzibą w Monachium w Niemczech. Będzie to ośrodek kształcenia on-line przygotowujący materiały edukacyjne dla odpowiedzialnych za duszpasterstwo, związane z zapobieganiem i interwencją w przypadku nadużyć, z których będzie można korzystać na całym świecie. Inicjatywa cieszy się poparciem różnych kongregacji watykańskich i Sekretariatu stanu, gdyż jest globalną reakcją na nadużycia w Kościele i w społeczeństwach

 

Przewidziano także prezentację wielojęzycznej platformy internetowej, za pośrednictwem której prowadzone będą szkolenia on-line nt. zapobiegania i interwencji w przypadku nadużyć seksualnych. Po etapie pilotażowym będzie można z niej korzystać na całym świecie, prawdopodobnie również w języku polskim. Odpowiedzialność merytoryczną za tę inicjatywę wziął Instytut Psychologii Uniwersytetu "Gregorianum" w Rzymie, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu w Ulm oraz archidiecezja monachijska.

 

Inspiracją do zorganizowania sympozjum był "Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania «Wytycznych» dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich"wydany 16 maja 2011 r., przez Kongregację Nauki Wiary. Nakazuje ona episkopatom całego świata przygotowanie w ciągu roku wytycznych w sprawie nadużyć seksualnych duchowieństwa wobec nieletnich.

 

Z Polski w sympozjum uczestniczyć będzie biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Marian Rojek. Ponadto - przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich Ewa Kusz.

 

Sympozjum zakończy się w czwartek 9 lutego. Na godz. 16.30 zaplanowano konferencję prasową z okazji uruchomienia Centrum Ochrony Dzieci. Wśród prelegentów znajdą się: kard. Reinhard Marx, dr Jörg Fegert, Dyrektor Departamentu dzieci i młodzieży psychiatrii z University Hospital w Ulm, dr Hubert Liebhardt dyrektor Centrum Ochrony Dzieci, Cornelia Quennet-Thielen - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec oraz ks. Federico Lombardi, dyrektor Biura Prasowego Watykanu.

Leave a Reply