Radil: Nenávist v české společnosti je alarmující, člověk je zlý, když …

Daniela DRTINOVÁ: Nenávist ve společnosti. Profesor psychologie Tomáš Radil je vědeckým pracovníkem v oblasti výzkumu mozku a tématem nenávisti se dlouhodobě zabývá. Vítejte v DVTV, jsme rádi, že jste přijal naše pozvání.

Tomáš RADIL: Děkuji.

Daniela DRTINOVÁ: Pane profesore, je současná situace a stav vzedmuté nenávisti v Česku už alarmující?

Tomáš RADIL: No, myslím, že ta úroveň nenávisti je vlastně všude vysoká, jenomže to tolik není vidět, protože to je takový přírodní jev, který jsme zdědili po předcích, ale nemyslím dědečka, ale myslím zvířecích předcích a my už jsme primáti a máme v mozku určitý mechanismy, kterými se řídíme, a ty mechanismy, ty nemůžeme odpárat a není to teda tak, že je to projev nějakýho náhlého kolapsu mravů, je nenávist a teď, když to budeme nějakým způsobem léčit přemlouváním, že to přejde. Ta nenávist tady bude a plní určitou funkci.

Leave a Reply