Psychotherapie bij depressie werkt minder goed dan gedacht

Dat zou komen doordat studies waarin patiënten niet of nauwelijks opknappen na psychotherapie vaak in een la verdwijnen. Positieve studies over psychotherapie krijgen wel aandacht. Dit meldt de Volkskrant.

Hoogleraar klinische psychologie aan de VU Pim Cuijpers zegt in de krant dat de effectiviteit in het terugdringen van depressieve klachten ongeveer met een kwart te hoog wordt ingeschat. Voor het onderzoek analyseerde Cuijpers samen met zijn collega's 55 door Amerika gefinancierde studies uit de periode 1972-2008. Daarvan werd een kwart niet gepubliceerd. Na bestudering van alle wel en niet gepubliceerde studies zou psychotherapie een stuk minder goed werken dan gedacht.

Voor antidepressiva werd al eens een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd met vergelijkbare resultaten. De effectiviteit van antidepressiva zou ook zijn overschat en dat leidde in 2008 tot veel ophef. Na analyse van alle, ook de niet gepubliceerde, studies, bleken antidepressiva gemiddeld net iets beter te werken dan een neppil.

Dit was voor wetenschappers de aanleiding om eens te onderzoeken of dit ook het geval is bij psychotherapie bij depressie. De onderzoekers verwachtten dat de kloof tussen het beeld van psychotherapie en de werkelijkheid minder groot zou zijn. Vooral om dat de farmaceutische industrie geen belangen heeft bij psychotherapie. Maar dat bleek niet het geval. Over de hele linie moeten de gunstige resultaten van psychotherapie met een kwart naar beneden worden bijgesteld.

 

Leave a Reply