PP-rådgivere i PP-tjenesten for Ytre helgeland

PPT Ytre Helgeland har to ledigevikariat i 100 % stilling som pedagogisk/psykologisk rådgiver. Vikariatene erfra 1.august 2012 til og med 31. juli 2013 med mulighet for fast tilsetting ien av stillingene. Krav til utdanning er hovedfag/embetseksamen/mastergradinnenfor psykologi, spesialpedagogikk eller pedagogikk.

 

Dersom søkere ikke hartilstrekkelig kompetanse som PP-rådgiver, er vi interessert i å engasjerekonsulent med utdanning innen det spesialpedagogiske feltet tilsvarendefordypningsdelen i mastergrad i spesialpedagogikk (tilsv 2. avd/spes.ped. 3),med cand. mag.- eller bachelorgrad.

 

Søkere må ha relevant utredningskompetanse, god kjennskaptil og helst arbeidserfaring fra PP-tjenesten. Det kreves minst 3 års erfaringfra opplæringsvirksomhet. Lokal kunnskap er også ønsket.  

 

Søkere må disponere bil til bruk i tjenesten.   Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Lønn etter avtale.

Tilsetting etter gjeldende avtaler og regelverk.

Pliktig medlemskap i KLP.

 

Søkere kan bli innkalt til intervju.

 

Søknadsfrist: 7.mai 2012  

 

Interesserte bes å ta kontakt med fungerende leder ElbjørgLarsen, tlf. 75 07 57 50.

 

 

Søknader med CV, vitnemål, sertifikater og attester sendes

PPT Ytre Helgeland

postboks 122, 8801 Sandnessjøen

eller

pptyh@alstahaug.kommune.no

Leave a Reply