Positieve Psychologie – Veel belangstelling voor deze nieuwe stroming

Donderdag 15 oktober is, onder aanvoering van hoofdredacteur Jan Auke Walburg, het eerste Nederlandstalige Tijdschrift Positieve Psychologie gepresenteerd. De eerste uitgave heeft als thema ‘Op eigen kracht’ en is via www.ProfessioneelBegeleiden.nl gratis te downloaden.

In Nederland en België is de positieve psychologie sterk in opkomst. Dat wordt duidelijk uit de wetenschappelijke belangstelling van steeds meer onderzoekers en evenzeer uit de talloze toepassingen op school, op het werk, in de gezondheidszorg en op andere plaatsen.

De redactie heeft als missie om met dit tijdschrift wetenschappelijk gefundeerde toepassingen van de positieve psychologie te stimuleren en om over alle aspecten daarvan van gedachten te wisselen. Het tijdschrift wil een inspirerend platform zijn voor wetenschappers en mensen die met de toepassing aan de slag gaan. Het is van belang om die toepassingen aan te moedigen omdat de waarde die de positieve psychologie heeft kan bijdragen bij het stimuleren van bloei en ontwikkeling van individuen en van instituties, ongeacht hun problemen, maatschappelijke positie of leeftijd of wat dan ook. Dit is nodig om een sterke concurrerende kenniseconomie te stimuleren en dat het om meer gaat dan mensen ondersteunen in het oplossen van hun problemen, hoe zinvol dat natuurlijk ook is.

De praktijk laat zien dat mensen hun problemen graag opgelost zien maar vooral de ontwikkeling willen ingaan die ze zich voorstellen. Dat ze hun perspectief op hun toekomst dichterbij kunnen brengen. Dat ze met plezier kunnen leren en hun maatschappelijke bijdrage kunnen leveren, op het werk en in hun omgeving. In die zin gaat positieve psychologie om veel meer dan om geluk en positieve emoties.

Eerste uitgave ‘Op eigen kracht’ gratis te downloaden!

De eerste uitgave van het Tijdschrift Positieve Psychologie met als thema ‘Op eigen kracht’ is gratis te downloaden op https://www.professioneelbegeleiden.nl/op-eigen-kracht-volledige-uitgave-20-artikelen. Eerder werd deze uitgave al door ruim 10.000 geïnteresseerden in papieren vorm aangevraagd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Uitgeverij Kloosterhof, Eric Vullers, 0475-597151


Bijlagen:

Open all references in tabs: [1 - 4]

Leave a Reply