Policisté čelí obžalobě ze znásilnění šestnáctileté. Prý se jen dívali

Dvka se s tm svila v teplick nemocnici, kde leela na dtskm oddlen s bolestmi kloub. Pestoe nechtla, aby se o inu kdokoliv dozvdl, ei se dostaly i k lkace, kter ve nahlsila policii. Trojici obalovanch nyn hroz a deset let vzen.

Oba policist, kte jsou postaveni mimo slubu, u soudu odmtli vypovdat a odkzali na sv dvj vyjden na policii. Tam shodn uvedli, e dvka pila do bytu s kamardkou a oni s nnic nemli. Tet mu vak pipustil, e ml s dvkou ped kamardy intimn styk. Oba byli opil, ale dvka podle nj sex sama chtla.

Obalovan tvrd, e se dvka mst, protoe s n jej sexuln partner druh den u nechtl nic mt a ptomn se souloc dvojici smli a vyfotografovali j.

Babice, u n ije od roku a tvrt, se dvka nesvila. "Vdla, e bych j vynadala, kdy ly nkam dv holky se tyma chlapama," ekla ena u soudu. Vypovdla, e za n za nkolik dn po inu piel jeden z dvinch kamard dom a vzkazoval, aby naen o znsilnn odvolala, jinak s n bude zle. "Tak jsem po nm hodila tokrle a jet jsem ho skopla ze schod," dodala ena.

Dvina kamardka k soudu nepila

Soudce zpochybnil vpov jednoho svdka, jeho verze z roku 2010 se od nynj liila v nkolika zsadnch bodech. Pvodn napklad tvrdil, e vyetovatelm pedal fotografii souloc dvojice z toho veera. U soudu si nevzpomnl, e by snmek vbec vidl.

"Vy si nepamatujete, co jste na policii tehdy vypovdal. Dneska se snate svoji vpov vylepit," ohodnotil jeho vpov soudce.

Dvina kamardka, kter s n byla v byt tak, se k soudu nedostavila. Soudce ji znovu pedvolal na 4. dubna, kdy chce vyslechnout i pokozenou dvku a dal svdky vetn znalkyn z oboru psychologie.

Podle mluv policejn inspekce Martiny Ldlov, kter o postaven obou policist mimo slubu v dubnu 2010 informovala, oba psob na Krajskm editelstv hlavnho msta Prahy. U soudu zaznlo, e u dopravn policie.

Leave a Reply