Pedagožka do výzkumu hledala „trosku za pětistovku“. Studenty …

Vyzvac dopis postupn nabv silnjho kalibru a pitvrzuje ve vyjadovn. Mte ve svm okol alkoholika, narkomana, gamblera, bezdomovce, prostitutku i gigola ve vku 20 a 45 let? Pivete ho do CEITECu (Stedoevropsk technologick institut pozn. red.). Dokon-li vyeten, dostane 500 korun odmnu ona osoba i vy, stoj v nm.

V pokynech se pak studenti dozvdli, e zle na form, pinch a me zchtralosti osoby-trosky a e osobu-trosku mus osobn dopravit na vyeten, kter zahrnuje tak magnetickou rezonanci, tedy leen v tunelu.

E-mail okamit vzbudil emoce mezi studenty i na socilnch stch. Nkte ho v nadszce pirovnvaj k proslulm policejnm odposlechm fotbalovch funkcion z korupn afry, jin jeho forma jen pohorila.

Mon bych pochopila uit takovho pojmu, pokud byste chtli oslovit bnou populaci. Ale na akademick pd? zlobila se jedna z diskutujcch v uzaven skupin na Facebooku.

Autorka dopisu se omluvila. A poslala nov

Vedouc vzkumnho projektu Jaroslava Dosedlov tvrd, e nen autorkou kontroverznho dopisu. Jej email pr k vzv vyuila kolegyn, jej jmno neprozradila.

Bohuel se v mailu urenm studentm psychologie dopustila politovn hodn formulan chyby. Do nkolika hodin po rozesln tohoto mailu se vak vem omluvila za nepijatelnou formulaci a rozeslala opravenou verzi dopisu. Nsledn jsem se v hromadnm mailu studentm omluvila i j jako vedouc vzkumnho projektu, sdlila Dosedlov. Zdraznila, e vechny dopisy byly ureny intern studentm psychologie.

Vedouc Psychologickho stavu Filosofick fakulty Pavel Humpolek kontroverzn chovn jedn ze svch podzench trestat nehodl.

Brzy si chybu uvdomila a v nejkratm monm ase a nejvhodnjm zpsobem se ji pokusila napravit. Obratem o tom informovala i m jakoto vedoucho stavu, ekl Humpolek.

Leave a Reply