Özburun: Psikoloji İnsan Ruhuna Yaklaşamıyor

Şair-yazar Yusuf Özkan Özburun, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği Kırkambar Kitap Okumaları söyleşisinde ABD'li psikolog, sufi yazar Robert Frager'in Yürek , Nefs ve Ruh kitabını anlattı, kitapta bahsi önceki üç kavram hakkında dinleyicileriyle kendi görüşlerini paylaştı.

"Uzmanlık alanı psikoloji olan Rabert Frager, aynı dönemde sufizmi, tasavvufu da çok fazla iyi biliyor. Psikoterapi insanın dertlerine çözüm üretemediği için, insana ruhuyla yaklaşma özelliği gösteremiyor. Psikolojinin ufkunu genişletmek için bu alanda tasavvufun çok fazla önemi var. Psikolojinin ego dediği kavramın, İslami bilimlerdeki karşılığı nefstir. İslami bilimlerde nefsi öldürmek, yok etmek değil, terbiye etmek anlamına gelir. Kitap, İslami ulimmiyenin temel kavramları olan bu üç kavramı tasavvuf ekseninde değerlendirilen başarılı bir çalışmadır. "

Kitaptan istifade etmek isteyenlerin kitabı tam manası ile anlamak için öncelikle kitapta bulunan kavramların İslam tefekküründeki şemasından haberdar olması gerekmekde olduğunu ifade eden Özburun, bu şemadan kısaca şu sözlerle bahsetti:

"İslam alimlerinin eserlerinde insan vücudu bir Saray gibi ele alınır. İnsan bedeni bin pencereli bir saraydır. Bu sarayın aziz varlığı, her şeyin kendine hizmette yer aldığı bir padişah vardır. İslam alim ve alimleri insan bedenini bir Saray gibi görürken, padişahı da ruhundan insana ruh üfleyen Allah olarak tasvir eder. Ve bu ruha hizmet eden hizmetkarlar vardır. Akıl bu hizmetkarlardan biridir. Yürek , nefs ve ruh ise bazen aynı manada kullanılır. Yürek manevi bir cevher, duygularımızın merkezi olarak ele alınır. Bir de insanda ruhun dışavurumu olan can vardır. Nefs iki boyutla ele alınır. İlki, can anlamında, aziz ve izzeti olduğu söylenen ve emanet gözüyle bakılan, zulmedilmemesi lazım gelen anlamdadır. Diğeri içinde mertebeleri olan, kötülüğü emrettiği için ıslah edilmesi lazım gelen bir şeydir."

Söyleşide dinleyicilerine Frager'in Yürek , Nefs ve Ruh kitabını da hediye eden Yusuf Özkan Özburun, 20 Kasım Perşembe akşamı gerçekleşecek programında ise Feridüddin Attar'ın Mantık-Al Tayr kitabını anlatacak ve yorumlayacak.

Leave a Reply