Over Europa en zijn christenen

Prof. Jacques Claes is licentiaat klassieke filologie, filosofie en doctor in de psychologie. Hij doceerde een aantal psychologische vakken aan de Universiteit Antwerpen. Hij is professor aan het Instituut voor Postuniversitair Onderwijs.

Jacques Claes toont hoe het christelijke geloof mee het aanzicht van onze westerse cultuur heeft bepaald. Een verhaal dat past in een tijd, gekenmerkt door overschrijding van grenzen enerzijds en de zoektocht naar wortels anderzijds.

De christelijke traditie zit met talloze draden verweven in onze Europese cultuur. Toch worden de katholieke fundamenten van onze samenleving vaak verdrongen of zelfs ontkend. Jacques Claes onderzoekt hoe het christendom vandaag nog doorwerkt in onze cultuur en in ons denken. Zo kleuren christelijke thema’s nog vaak literatuur, film, zelfs reclame. Maar de invloed van het christendom gaat nog veel dieper. De christelijke basisintuïtie ligt al eeuwenlang aan de basis van het streven naar een menselijkere samenleving. En het ontstaan van de natuurwetenschappen is mede een logisch gevolg van het geloof in een redelijke God. Bovendien is de Europese zucht naar verandering en hervorming verwant aan de christelijke roep om inkeer en bekering. Christelijke creativiteit?

De lessenreeks gaat door op woensdagen 15 en 29 februari en 7 en 14 maart in cc De Poort, Markt 27 te Wetteren. Telkens van 14 uur tot 16u30. Inschrijven en inlichtingen: marina.vergauwen@gmail.com.

Leave a Reply