OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 330862 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 324346 - 2013 data 12.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ul. Pałacowa 1, 08-110 Stok Lacki, woj. mazowieckie, tel. 25 631 41 21, fax. 25 631 41 21.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Ukończone studia magisterskie II stopnia, kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, kurs w zakresie terapii ruchowej, Denison, Sherborne, kursy w zakresie diagnozy i terapii dziecka autystycznego, szkolenia w zakresie komunikacji alternatywnej, min. 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz z osobami z zespołem autyzmu w Ośrodku Szkolno Wychowawczym lub w poradni psychologicznej. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.
 • W ogłoszeniu powinno być: Ukończone studia magisterskie II stopnia kierunek psychologia lub co najmniej rozpoczęty 5 rok studiów na kierunku psychologia, albo dyplom technik masażysta I i II stopień, ukończony kurs S.Goddard, ukończony kurs terapii KISS, kursy w zakresie diagnozy i terapii dziecka autystycznego, szkolenia w zakresie komunikacji alternatywnej, min. 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz z osobami z zespołem autyzmu w Ośrodku Szkolno Wychowawczym lub w poradni psychologicznej.
  Sposób dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu - spełnia/nie spełnia..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Zadanie realizowane przez 1 osobę mającą: Ukończone studia magisterskie II stopnia, kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, kurs w zakresie terapii ruchowej, Denison, Sherborne, kursy w zakresie diagnozy i terapii dziecka autystycznego, szkolenia w zakresie komunikacji alternatywnej, min. 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz z osobami z zespołem autyzmu w Ośrodku Szkolno Wychowawczym lub w poradni psychologicznej. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.
 • W ogłoszeniu powinno być: Ukończone studia magisterskie II stopnia kierunek psychologia lub co najmniej rozpoczęty 5 rok studiów na kierunku psychologia, albo dyplom technik masażysta I i II stopień, ukończony kurs S.Goddard, ukończony kurs terapii KISS, kursy w zakresie diagnozy i terapii dziecka autystycznego, szkolenia w zakresie komunikacji alternatywnej, min. 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz z osobami z zespołem autyzmu w Ośrodku Szkolno Wychowawczym lub w poradni psychologicznej.
  Sposób dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu - spełnia/nie spełnia..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.
 • W ogłoszeniu jest: Dysponować pomieszczeniem/salą przystosowaną do prowadzenia terapii spełniającą wszystkie wymagania określone przepisami odrębnymi. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.
 • W ogłoszeniu powinno być: Dysponować pomieszczeniem/salą przystosowaną do prowadzenia terapii spełniającą wszystkie wymagania określone przepisami odrębnymi.
  W celu potwierdzenia dysponowania lokalem oferent przedstawi oświadczenie w którym określi podstawę dysponowania lokalem.
  Sposób dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu - spełnia/nie spełnia..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim ul.Palacowa 1 08-110 Siedlce sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2013 godzina 08:00, miejsce: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim ul.Palacowa 1 08-110 Siedlce sekretariat..

Leave a Reply