Objectiviteit van de belegger


Impulsief handelen

De externe prikkels proberen de balans richting angst of hebzucht te laten
doorslaan. Eenmaal uit balans, nemen je wil en logisch denkvermogen af en
het resultaat is dat je, net als de meerderheid van beleggers, impulsief
gaat handelen.

Onafhankelijke mening

Om tegenwicht te geven aan deze prikkels, moet je zo objectief mogelijk zijn.
Het is dus zaak om mensen om je heen te negeren en een onafhankelijke mening
te vormen. Omdat de markt wordt gedreven door emoties, is het resultaat dat
je vaak een andere mening hebt dan de heersende consensus in de markt.

Vooroordelen

Vooroordelen zijn gevormd door onze ervaringen. Iemand die net veel geld heeft
verloren, zal anders reageren dan iemand die net veel geld heeft verdiend.
Waar de ene wordt gedreven door angst, zal de ander de negatieve
consequenties ondervinden van overmoed. Beide beleggers hebben moeite om
objectief naar de markt te kijken.

Negatieve emoties

Angst is een complexe emotie die in verschillende vormen zoals zorgen, paniek
en ongerustheid, zich kan voordoen. Vaak komt angst voor in combinatie met
andere negatieve emoties zoals haat, boosheid of wraak waardoor het een nog
grotere verwoestende kracht heeft.

Angst is besmettelijk

Angst treedt zowel op bij de vrees om te verliezen als de vrees om de boot te
missen. Angst komt bovendien nooit alleen. Het is zeer besmettelijk.
Iedereen, vaak gevoed door de media, steekt elkaar aan. Onbewust of bewust
speelt het een rol in de beslissingen die beleggers nemen.

Angst om de boot te missen

De angst om de boot te missen, dwingt beleggers om alsnog in de markt te
stappen, veelal als er al een behoorlijke stijging is geweest. Deze angst
vertroebelt het beeld zodat geen objectieve beslissing meer wordt genomen.
Het gevolg is vaak dat de uitkomst daardoor negatief is.

Gebrek aan objectiviteit

Het gebrek aan objectiviteit zorgt er voor dat wordt geconcentreerd op
positief nieuws en het slechte nieuws wordt genegeerd. En wie herkent zich
niet in de volgende situatie? Een aandeel is fors opgelopen en de angst om
deze winst weer te verliezen, neemt steeds verder toe.

In het heetst van de strijd

Een oplossing hiervoor is om gedeeltelijk winst te nemen zodat er wat druk van
de ketel is. Een betere oplossing is om van te voren te beslissen wat het
koersdoel is en op basis daarvan te handelen. Vooraf, zonder dat emoties en
rol spelen, is het veel eenvoudiger om objectief te zijn dan in het heetst
van de strijd.

Hebzucht

De tegenpool van angst is hebzucht. Hebzucht heeft overmoed tot gevolg en de
wens om op korte termijn grote winsten te behalen. Deze aanpak leidt echter
tot meer stress en tast de objectiviteit aan. Door dan met een (te grote)
hefboom te gaan werken, is het resultaat nog al eens teleurstellend.

Na een grote winst een vakantie

Zelfvertrouwen neemt toe, naar mate de koersen verder oplopen. Het is zaak om
hiermee goed om te gaan en beide benen op de grond te houden. Veel
succesvolle beleggers lassen daarom na een grote winst een vakantie in om
opnieuw emotioneel in balans te komen. Doen we dat niet, dan lopen we het
risico om de scherpte te verliezen en minder voorzichtig te worden.

Marketitis

Veel beleggers willen voortdurend in de markt zijn. De ene belegger zoekt de
spanning en de andere belegger gebruikt het beleggen om zijn hoop op vast te
pinnen, vaak ter compensatie van frustraties. Voor weer andere beleggers
speelt hebzucht een grote rol. H.J. Wolf noemde dit in zijn boek de
‘Marketitis’.

Gokken

Marketitis is te vergelijken met een persoon die in de trein stapt, zonder een
idee te hebben welke kant de trein op gaat. Dit is puur gokken en heeft met
beleggen niets te maken. Wolf schrijft dat beleggers niet in de markt actief
moeten zijn als de situatie zeer onzeker is.

Vertrouwen in onze positie

Als we bedenken dat een van de voorwaarden voor objectiviteit is dat we
vertrouwen in onze positie hebben, dan snijdt dit zeker hout. In een
onzekere situatie zouden we anders vrij snel van ons stuk worden gebracht,
met alle gevolgen voor de bankrekening.

Het grotere plaatje

Een andere consequentie van Marketitis is dat we perspectief verliezen. Als je
continue in de markt zit, wordt je gedwongen om een korter time frame te
kiezen waardoor je het grotere plaatje uit het oog verliest.

Tickeritis

Dit zelfde geldt voor beleggers die de hele dag naar het scherm turen. Naast
het feit dat dit emotioneel zeer belastend is, is de kans groot dat de
grotere trend uit het oog wordt verloren. Net als een voorwerp dat onscherp
is als je er te dicht bovenop zit, zo ook wordt het beeld van de markt
verstoord als je de hele dag met je neus op het scherm zit.

Hoop

Naast angst en hebzucht kennen we natuurlijk de meer subtielere hoop. Hoop is
een van de grootste obstakels om objectief te blijven. Hoop wordt
gedefinieerd als de verwachting van het gewenste. Als een positie onder
water staat, kan het helpen om je af te vragen wat je zou doen als al je
geld op het spel zou staan.

Positie zo snel mogelijk sluiten

Als je je realiseert, dat je belegt op basis van hoop, dan is het zaak om deze
positie zo snel mogelijk te sluiten. Enerzijds omdat hiermee een potentieel
groot verlies wordt vermeden. Anderzijds krijg je hierdoor weer je balans
terug zodat je weer objectief kunt oordelen.

Ik kijk uit naar ideeën, tips en gedachten over deze bijdrage.

Drs. Harm van Wijk

www.beursbulletin.nl

0


Proefabonnement?

Optiebelegger?
Maak nu 14 dagen gratis kennis met de DFT Beleggers Tools
 Mail


 Print

 DFT Nieuwsbrief


Open all references in tabs: [1 - 7]

Leave a Reply