Obezite Hem Fiziki Hemde Psikolojik Yapıyı Bozuyor

Obezitenin sıklıkla depresyona ve diğer psikiyatrik bozukluklara yol açtığını belirten Uzman Psikolog Uğurkan Ulutürk günümüzde sosyokültürel ve teknolojik hızlı değişimlerin yaşanması, kültürel çatışmaların artması, moda ve eğilimlerin farklılaşması ile yeme bozukluklarında ve obezitede artış görüldüğünü söyledi.

Özellikle beden imgesine yönelik sosyokültürel tutumlardaki değişimin ülkemizde de yeme bozukluğu sıklığını artırdığını vurgulayan Ulutürk, “Obezite artıyor, benlik değeri azalıyor” dedi ve ekledi:

“Obezite ile psikopatoloji arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalarda normal vücut ağırlığına sahip olanlara göre obez hastalarda daha düşük benlik değeri, özellikle depresyon, kaygı bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, uyku bozuklukları ve kişilik bozuklukları olduğu saptanmıştır. Obezite ile benlik değerinin azalması arasında doğrusal bir ilişki olduğuna dair araştırmalar vardır. Bağlanma kuramı bireylerin kişilerarası ilişkilerini açıklayan bir kuramdır ve bu kurama göre bağlanma şekli kendine güvenle ilişkilidir. Obezite rahatsızlığı olan bireylerle yapılan araştırmalarda güvensiz bağlanma puanları daha yüksek çıkmıştır. Bu kişiler arasında güvensiz bağlananlar ise güvenli bağlananlara göre daha çok kilo ile uğraşı olan, düşük kendilik değerine sahip, yetersizlik ve işe yaramazlık duygularını yoğun şekilde yaşayan ve diğerleri tarafından reddedilmeye duyarlı kişilerdir. Güvensiz bağlanmanın sonucu olarak çocuk ya da yetişkin, bireyselleşmesi gerektiğinin farkına varamaz ve kendi kişisel değerini ve sevilebilirliğini sorgular. Kişisel yetersizlikle başa çıkma isteği, yeme davranışıyla ilgili katı bir tutuma dönüşebilir. Bu açıdan ‘diyet yapmak ve kilo vermek’ gücü ve kontrolü yeniden kazanmaya, kişinin kendisini en azından dış görünüş olarak yeniden tanımlamasına olanak sağlama işlevini görebilir.”

OBEZİTEYE SEBEP OLAN PSİKOLOJİK SIKINTI ÇÖZÜLMELİ

Obezitenin tedavisinde cerrahi veya diyet yöntemlerinin uygulandığını, son yıllarda ise bu tedavilere ek olarak psikolojik destek yönelimli obezite tedavisi ve psikoterapi gibi yeni tedavi modellerinin öne çıkmaya başladığını söyleyen Ulutürk, obeziteyi tetikleyen ve kişinin yemek yeme davranışında bulunmasına neden olan psikolojik sıkıntıların tedavi edilmesiyle kişinin kilolarından kalıcı olarak kurtulabileceğini gösteren araştırmalar olduğunu vurguladı.

Diyete ek olarak bireysel terapi ve grup terapisi yapılabileceğini belirten Ulutürk, bilişsel davranışçı tedavi ile psikolojik rahatsızlıkların tedavi edilebildiğini sözlerine ekledi.

NTV 

Leave a Reply