O psychologach, biegłych i analizie lingwistycznej

Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu seminariów Psychologia w prawie i kryminalistyce, w którym wzięli udział sędziowie, policyjni psycholodzy i policjanci z całej Polski. Rozpoczęła je mł. insp. Małgorzata Chmielewska, naczelnik Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr i Szkolenia KGP, która mówiła m.in. o psychologii policyjnej stosowanej, czyli jak efektywniej wykorzystywać psychologów pracujących w Policji. Zbyt rzadko bowiem korzysta się z ich umiejętności, nie powołując ich np. do grup operacyjno-śledczych.

O biegłych psychologach i opinii psychologicznej w systemach prawnych Niemiec oraz Anglii i Walii opowiadał natomiast prof. Piotr Girdwoyń z Katedry Kryminalistyki WPiA UW. Podawał przykłady błędów w opiniowaniu oraz kryteria, które dyskwalifikują biegłego i wydane przez niego opinie. Ostatni wykład był poświęcony wykorzystaniu analizy lingwistycznej (tzw. statement analysis) w procesie wykrywczym – Tomasz Garsztka zaprezentował analizę wypowiedzi Katarzyny W., matki Madzi z Sosnowca, przedstawioną na konferencji w styczniu tego roku.

Kolejne seminarium odbędzie się 17 października – również w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Krakowskim Przedmieściu 32 w Warszawie.

AW

Leave a Reply