Nürnberg Üniversitesi: Almanya’daki aileler, çocuklarının …

Bu çocukların keşfedilip teşvik edilmesi için yaşama geçirilen “Türk göçmen kökenli üstün yeteneklilere” (HotM) adlı projeyi yürüten araştırmacı Marold Reutlinger, geçtiğimiz sene faaliyet grupları olacak şekilde anne-babalara ve öğretmenlere yönelik gerçekleştirdikleri projeyle alakalı açıkladı . Reutlinger, “Yüksek zekâyı gölgeleyen ya da anlaşılmasını zorlaştıran faktörler açısından daha çok aydınlatmaya gereksinim var.” diye belirtti . Reutlinger, dil alanındaki eksikliklerin yanında öğretmenler ve velilerin beklentileriyle alakalı olarak da daha çok aydınlatma çalışması önerisinde bulundu.

Reutlinger, proje sırasında üstün yetenekli Türk çocuklarının ailelerini düşünme hususunda zorluk çekmiş. Sebebi ise araştırmaya tabi tutabilecekleri sayıda üstün yetenekli olduğu tespit edilen çocuğa sahip Türk anne-babaların sayısının çok fazla az olması. Tespit edilebilen bir olgu varsa o da Türk ailelerinin Almanya’daki diğer milletlerden ailelere göre çocuklarının üstün yetenekli olabileceği yönünde daha az beklenti içinde olduğu izlenimini vermesi.

Reutlinger’e göre iyi okul notları çocukta yüksek yetenek olduğuna dair ipucu verebilir ancak bu her vakit isabetli olmayabilir. Notlarla beraber çocuktaki bir dizi yeteneğin de teste tabi tutulduğunu ifade eden araştırmacı, sınıfta derse katılım, evde ders faaliyet gibi birden fazla faktörün bunlar arasında sayıldığına göze çarptı . Araştırmacı, özellikle ilkokul çocuklarında okul notlarıyla beraber dil kabiliyetinin belirleyici olduğunu belirtti . Reutlinger, üstün yetenekli Türk çocuklarının Almanya’nın ilerki zamanlarda gereksinim duyacağı kalifiye eleman sıkıntısının giderilmesinde mühim rol oynayabileceğini belirtti . Bu projeyi 2014 Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve İnovasyon Yılı kapsamında gerçekleştirdiklerini ifade eden Reutlinger, şu an aynı alanda projeler yaşama geçirmek için finansman sağlama seviyesinde olduklarını belirtti .

Leave a Reply