MW FoliaWeb: Toets ongeldig na fraude…

 


AMSTERDAM - 

Bij de opleiding psychologie van de UvA hebben eerstejaars studenten gefraudeerd met digitale toetsen van het vak Testtheorie en Praktijk. De examencommissie van de faculteit heeft besloten alle resultaten van de digitale toetsen ongeldig te verklaren.
Foto: ANP


Mogelijk neemt de examencommissie bovendien maatregelen tegen de studenten die de antwoorden verspreid hebben. Dat meldt Folia Web, het tijdschrift van de Universiteit van Amsterdam.

Gedurende het studieblok maakten de psychologiestudenten vier digitale toetsen. Het gemiddelde van de cijfers dat ze daarvoor haalden, bepaalde samen met de beoordeling voor een schriftelijke opdracht het eindcijfer voor het vak. Om te voorkomen dat studenten de antwoorden van elkaar zouden overschrijven, waren van elke digitale toets verschillende versies gemaakt. In de Facebook-groep van de eerstejaarsstudenten werden de goede antwoorden van alle toetsen echter uitgewisseld, waardoor er al snel een bestand met alle mogelijke vragen en antwoorden ontstond.

De examencommissie kwam de fraude vorige week op het spoor, toen ze ontdekte dat studenten de toets, waar veel rekenwerk voor nodig is, binnen enkele minuten invulden.
Open all references in tabs: [1 - 4]

Leave a Reply