Mobbning skadar självkänslan

Barn och ungdomar som utsätts för mobbning på internet påverkas mycket av det. Det säger Christer Lallerstedt, som är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi.

Som vi har berättat tidigare idag så har en 15-åring i länet utsatts för nätmobbning på en Facebooksida där hundra personer gått in och gillat bilder som lagts ut. En del har också skrivit nedlåtande kommentarer.

– Det är oerhört tråkigt, och det är sorgligt att det ska förekomm mobbning på nätet och överhuvudtaget. Det är ett oerhört lidande, och det är enorm kränkning av den personliga integriteten, både för barnet och för föräldrarna. Man blir ledsen.

Vad går en människa igenom som kränks på ett offentligt sätt?

– Att du blir utsatt för någonting som du inte kan påverka skadar ju självkänslan. Mobbning påverkar hela personligheten och skadar den allra innersta kärnan av din självkänsla.

Vad kan man som förälder göra?

– Vad som är viktigt är att vuxenvärlden tar sitt ansvar genom att agera, lyfta upp mobbningen och göra den synlig, precis som den här mamman har gjort, säger psykolog Christer Lallerstedt.

Leave a Reply