Mladík hledal způsob, jak se zábavně vzdělávat a dostal šanci …

Osmnctilet Filip Murr z Tebe by po maturit rd odjel studovat na Cambridge. Krom spnch pijmaek ale potebuje tak penze na zaplacen kolnho. Proto se v sobotu snail pesvdit porotu Nadace Zdeka Bakaly, aby v cest na pikovm vzdlnm podpoila prv jeho.

V nedli veer se student Filip Murr dozv, jestli si bude balit vci a sthovat se do jedn z nejprestinjch kol na svt, do Cambridge.

Zatm se dostal do uho vbru. Dky sv eseji vnovan vzdln. Podivoval se v n nad tm, jak je mon, e se mal dti u rdy, ale m je lovk star uen ho pestv bavit. "Ideln koncept koly jsem ale nenael," k mladk.

Te jet mus uspt ve finlovm vbru. Do nho se probojovalo ticet student. Vtz dostane stipendium od Nadace Zdeka Bakaly, kter mimo jin podporuje talentovan jednotlivce pi studiu v zahrani.

Finannk Zdenk Bakala svoji nadaci zaloil v roce 2007. Bakala ovld i vydavatelstv Economia, pod kter pat Hospodsk noviny a IHNED.cz.

Jakou kolu a obor byste rd studoval?

Mm hlavnm zjmem je matematika a fyzika. dm o stipendium na studium v Cambridge, kde chci studovat obor prodn vdy. Na Cambridge je to velmi irok obor, kter pojm vdy o prod, matematiku, fyziku. V rmci mezioborovch pedmt bych rd studoval psychologii.

Pro prv psychologii? To je sp humanitn obor...

My to automatiky adme mezi humanitn obory, ale myslm, e psychologie svm zpsobem s fyzikou souvis. Fyzika je touha pochopit svt, vesmr a jeho zkony. Psychologie zase zkoum, jak funguje lovk – jeho mozek, pro se chovme tak, jak se chovme. Tak jde o pochopen systmu, ale ne toho, kter ns obklopuje, ale toho, kter je v ns.


Kdy jste se o psychologii zaal zajmat?

Na zatku stedn koly. Mli jsme takov psychologick klub zamen na sebepoznn, mezilidskou komunikaci a podobn. Pak jsem si zaal vyhledvat vc informac na internetu a sledovat videa z pednek na americkch univerzitch.

Kdy zmiujete Spojen stty, pro se nehlste na studia prv tam?

Britnie je nm bli. Mm pr znmch, kte tam studuj a z jejich vyprvn mm pocit, e je mi to prosted blzk. Ve Spojench sttech jsem sice nikdy nebyl a nemm vi nim dn pedsudky, ale je to daleko a byla by to pro m velk neznm.

Pipravoval jste si, o em budete mluvit bhem pohovoru?

Nic jsem nacvien neml. Vdl jsem, e se m mohou zeptat pln na cokoliv. lenov poroty jsou profesionlov, kte um dobe pokldat otzky.

Dokzali vs lenov poroty svmi otzkami zaskoit?

Trochu ano, protoe se m ptali na pln jin vci ne jsem pedpokldal. Mluvil jsem s uchazei, kte li na adu pede mnou a jich se ptali na obor, kter chtj studovat, jejich motivaci a podobn. M se ptali na tma eseje, kterou jsme psali v rmci prvnho kola.

V eseji jste mohl pst o em jste chtl?

Ne, letos jsme mli na vbr ti tmata: dobroinnost, Evropsk unie, nebo vzdln. J jsem si vybral vzdln, protoe jsem v dob, kdy se tmata objevila sledoval njak pednky prv o vzdlvn. Je zajmav, e uen je vlastn hrozn pirozen vc, kter kadho bav.

Mal dti se s radost u a zkou nov a nov vci. Ale ve chvli, kdy pijdete do koly, najednou se to zmn a uen nikoho nebav. Myslm, e je to tm, e lovk m uen spojen jen se kolou a proto jsem se snail popsat njak monosti, jak to zmnit. Ideln koncept koly jsem ale nevymyslel.

Oxford? Sta mt talent - tte ZDE

Bakala: Bez studia a praxe v zahrani to zatm nejde. esk koly maj nejistou kvalitu - tte ZDE

Kdy se o vzdlvn zajmte, chtl byste bt nkdy uitelem?

Jedin na vysok kole, jinak ne. Nechci bt jednm z sti toho systmu, sp se na vzdlvn chci dvat z globlnho pohledu jako na celek.

Uitel na kolch si stuj, jak jsou dnen dti ve srovnn s minulou generac hloup. To podle m nen pravda, ijeme pln v jinch podmnkch a nvrat k drilu to nevye. Dky internetu jsou lehce dostupn jakkoliv informace a role uitel by mla bt sp ta, aby km pomohli se v nich zorientovat.

Jak si po pohovoru dvte ance?

Nedoku to posoudit, protoe jsem neslyel ostatn. Uvidme v nedli.

Kdyby vs porota nevybrala, jel byste do Britnie studovat i bez stipendia?

To budu muset jet promyslet. Mm tam znm a pro nkoho je to finann velmi nron, jin kaj, e kdy se uskromn a pivydlvaj si, mohou si studium dovolit.

JulieDakov, iHNed.cz, 6.10.2012 16:52tisknipoli


Open all references in tabs: [1 - 6]

Leave a Reply