LSVb: ‘Studenten fout voorgelicht over arbeidskansen’

Bij opleidingen zoals psychologie en orthopedagogie worden meer studenten opgeleid dan dat er plaatsen zijn op de arbeidsmarkt. Om toch aan de bak te komen moeten studenten onbetaalde werkervaringsplekken aangrijpen of werken onder niveau, in de hoop om vervolgens een baan op niveau te kunnen krijgen. Het probleem ligt volgens de LSVb mede in het bekostigingssysteem. Universiteiten en hogescholen krijgen namelijk geld van de overheid per student. Wirken: "Opleidingen hebben er financieel baat bij om zo veel mogelijk studenten op te leiden, ook al is daar op de arbeidsmarkt geen plek voor."

Elke opleiding plaatst al cijfers over de baankansen op hun website. Deze cijfers geven echter een te rooskleurig beeld van de arbeidsmarkt. Zo blijkt dat de gegeven 86 procent voor psychologen die na anderhalf jaar een baan vinden niet te kloppen. Uit onderzoek van De Monitor blijkt dat er data verkeerd gebruikt zijn en dat het echte percentage 55 procent zou moeten zijn. Daarnaast is de definitie van ‘een baan’ 12 uur werk per week, ongeacht het salaris. Welk percentage van de alumni op dit moment ‘een baan’ heeft in de vorm van een onderbetaalde werkervaringsplaats is dus niet duidelijk. PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis: "Het is onacceptabel dat studenten met de verkeerde informatie worden voorgelicht. Als student moet je kunnen vertrouwen op de cijfers die gegeven worden, zodat zij weten waar ze aan beginnen."

De LSVb pleit voor onafhankelijk onderzoek, vergelijkbaar met de Nationale Student Enquête, maar dan onder alumni. In een onafhankelijke alumni-monitor kan er aan alumni gevraagd worden naar de kans, het niveau en de salariëring van een baan na een bepaalde opleiding. Ook kan er gevraagd worden of een alumnus achteraf tevreden is over zijn opleiding en wat er verbeterd kan worden. De LSVb heeft dit plan in december al met de VVD en de PvdA aan de minister gepresenteerd, toen wees de minister er echter op dat de informatie al verstrekt werd. VVD Kamerlid Pieter Duisenberg: "De arbeidsmarktinformatie voor studiekeuze is cruciaal, maar dan moet het natuurlijk wel kloppen."

Ook de Nationale Onderwijsgids sprak met Wirken over de problematiek. Lees het interview hier.

© Nationale Onderwijsgids
 

Leave a Reply