Kształcenie ustawiczne wpływa na osobowość

Urszula Sitnik, w ramach pracy magisterskiej w Szkole Wyższej
Psychologii Społecznej, zbadała psychologiczne aspekty ciągłego
kształcenia się osób dorosłych. Badania przyniosły odpowiedź na pytanie, czy można określić psychologiczne uwarunkowania osób stale kształcących się. W badaniu uczestniczyło 100 osób (57 kobiet i 43 mężczyzn) z wykształceniem wyższym. Uczestnicy badania zostali podzieleni na trzy grupy: permanentnie i umiarkowanie uczących się formalnie na studiach wyższych i podyplomowych oraz wcale nie doszkalających się.

Badania SWPS wykazały, że edukacji sprzyjają określone cechy osobowości,
które pozwalają uczyć się efektywnie i ze świetnymi wynikami. Osoby
podejmujące stałe i różnorodne aktywności umysłowe, jak
studiowanie kolejnych kierunków na uczelniach wyższych
charakteryzują się niskim poziomem neurotyzmu.

Okazało się też, że osoby,
które zakończyły edukację w wieku studenckim, nie kształcące się w wieku
dojrzałym charakteryzują się przeciętym poziomem neurotyczności i
sumienności.

Na podstawie badań wykazano również, że osoby permanentnie
kształcące się mają dużą odporność w reagowaniu na silne emocje, dobrze
radzą sobie w warunkach stresowych i nie załamują się w trudnych
sytuacjach.

Wytrwałości w planach edukacyjnych można się jednak nauczyć. Konsekwentne postępowanie obojga rodziców wobec dziecka wiąże się
pozytywnie z podejmowaniem przez nie w przyszłości nieustannego rozwoju
intelektualnego na różnych płaszczyznach.

Jak przekonuje autorka badania, wyniki mogą znaleźć praktyczne odbicie w doradztwie zawodowym, coachingu, rekrutacji pracowników czy treningu umiejętności wychowawczych.

Leave a Reply