‘Klinisch psycholoog is de facto illegaal’

© Thinkstock

De Belgische Federatie van Psychologen (BFP) juicht toe dat de Onafhankelijke Ziekenfondsen (OZ) pleiten voor een uitbreiding van de mogelijkheid om psychotherapie te verstrekken naar niet-psychiaters, zoals klinische psychologen. De federatie wijst er echter op dat die klinische psycholoog in België, in tegenstelling tot de andere Europese landen, nog steeds niet erkend is als een gezondheidszorgberoep en dus de facto "illegaal" is.

In internationale richtlijnen is de psychologische of psychotherapeutische behandeling vaak de eerste keuze voor de behandeling van psychopathologie zoals depressie of angststoornissen. De OZ stelden echter vast dat slechts een minderheid van jongeren die antidepressiva nemen, ook psychotherapie volgt. De BFP is het er mee eens dat ook klinisch psychologen ingeschakeld moeten worden voor psychotherapeutische behandelingen, maar "men vergeet dat de klinisch psycholoog wettelijk gezien niet bestaat", aldus Koen Lowet, sectorverantwoordelijke klinische psychologie van de BFP.

"We mogen niet vergeten dat er op dit moment ongeveer 12.000 klinisch psychologen actief zijn in onze gezondheidszorg, zowel in privépraktijken als in voorzieningen van de overheid, maar de facto beoefenen deze mensen op illegale wijze de geneeskunde", aldus Lowet. Er is geen terugbetaling van het RIZIV mogelijk en klinisch psychologen
hebben ook geen toegang tot communicatieplatformen zoals E-health.

'Waarom hebben patiënten met geestelijke gezondheidsproblemen geen recht op even goede zorg als patiënten met lichamelijke problemen?'

De BFP pleit al jaren voor een erkenning van het beroep, wat ook de intentie is van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS). Lowet hekelt echter dat Onkelinx de psychotherapie, die artsen, ziekenfondsen en psychologen als een gespecialiseerde behandeling voor pathologie in de geestelijke gezondheidszorg beschouwen, ook wil
openstellen voor bachelors. "Waarom zouden patiënten met geestelijke gezondheidsproblemen geen recht hebben op zorgverstrekkers die kwalitatief even goed opgeleid zijn als patiënten met lichamelijke problemen?", klinkt het nog. (Belga/SD)

Leave a Reply