Kanserin şifası sevgide

Günümüzde rehabilitasyonu en zor hastalıklardan biri sayılan kanser için genellikle tıbbi tedavi yöntemleri uygulanıyor. Ancak kanser rehabilitasyonu içerisinde hasta psikolojisinin de önemli bir yer tuttuğunu belirten Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Azasi Yrd.Doç. Dr. Berrin Eylen Özyurt, bilhassa son 20 senede dünya genelinde yapılan çalışmalarda hastalara verilen sosyal dayanağın ehemmiyetine ilişkin belirtilere dikkat çekti. Özyurt, kanser hastalarının aile ve arkadaşlarından alacağı sosyal destekle korku ve şüpheleri ile henüz basit baş edebileceklerini söyledi.

"NASIL BAŞ EDECEKLERİNİ BİLMİYORLAR"

Türkiye'de her sene vasati 150 bin kişi kansere yakalanıyor. Pek çoğu ise kendisinde büyük stres ve sıkıntı oluşturan bu hastalıkla nasıl baş edileceğini bilemiyor.

Sosyal dayanağın bu evrede epey yararlı olduğunu ve aile azalarından alınan duygusal dayanak ile hastalarda fiziksel ve psikolojik olarak olumlu gelişmelerin yaşandığını gösteren birçok çalışmanın yapıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Berrin Eylen Özyurt, "Kanser tanısı koyma mertebesinde verilen sosyal dayanak ile uzun yaşam arasındaki ilişkiyi gösteren pek çok araştırma bulunmakta. Ayrıca, ciddi ya da kronik bir vaziyet nedeniyle stres yaşayan ve yüksek seviyede sosyal dayanak aldıklarını düşünen bireylerde bağışıklık işlevlerinin henüz iyi yerine getirildiği bilinmektedir. Kanser hastalarının hangi desteği, kimden aldıklarında henüz yararlı bulduğunu gösteren çalışmalara göre, aileden ve arkadaşlardan alınan sosyal dayanak hastalar tarafından henüz yararlı bulunmuştur. Ayrıca, doktorlardan alınan bilgi desteği ve hemşirelerden alınan güven ve duygusal dayanak de çok kıymetli bulunmuştur"

"HASTA YAKINLARI EĞİTİM ALMALI"

Hasta yakınlarının, hastalarına henüz etkili sosyal dayanak verebilmeleri için ihtiyaç duyulan bilgi ve yetenekleri de kazanmaları gerektiğini altını çizen Özyurt, bu konuda çeşitli psikoeğitim düzenlenmesinin yararlı olacağını söyledi. Özyurt, "Bu psikoeğitim hastalığın özelliklerinin, hastanın hastalığını öğrendiğinde yaşadığı duyguların ve hasta yakınlarının nasıl davranırlarsa hastalarına yardımcı olabileceklerine ilişkin bilgileri içermesi gerekiyor" dedi.

"KANSER İKİNCİ ÖLÜM SEBEBİ"

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de ölüme yol açan ilk 5 hastalık grubuna bakıldığında yüzde 39,8 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada, yüzde 21,3 ile kansere yol açan iyi huylu ve kötü huylu tümörler ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'de kanser en çok erkeklerde görülürken, kanser nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Kocaeli, İzmir, Rize ve Tekirdağ olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye kanser haritası incelendiğinde her sene yaklaşık 150 bin yeni kanser olgusu teşhis edilmekte. Erkeklerde en sık akciğer kanseri, kadınlarda meme kanseri görülmekte.

SOSYAL DAYANAK NEDİR?

Sosyal dayanak, bilhassa hastalık dönemindeki insanların duygusal meseleleriyle baş edebilmesi için onlara moral ve nasihat vererek yüz yüze geldikleri stres oluşturan özel ortamlarla baş etmelerinde yardımcı olan bir dayanak biçimi olarak biliniyor.

Open all references in tabs: [1 - 6]

Leave a Reply