Kanserin En Etkili İlacı Psikolojik Destek

Psikolojik desteğin onkolojideki önemi, hekimler, hemşireler ve diğer
sağlık çalışanları tarafından iyi biliniyor ancak hasta ve hasta
yakınlarına verilmesi gereken bu destek genellikle geri planda kalıyor.

Onkoloji hastalarına ve yakınlarına verilmesi gereken psikolojik destek,
Tıbbi Onkoloji Derneği'nin Antalya’da yapılan 4. Tıbbi Onkoloji
Kongresi'nde ‘Kanserde bütüncül yaklaşım’ başlığı altında
değerlendirildi.

İnsan vücudunun hastalandığı dönemlerde sadece fiziksel değişim
göstermediğini, psikolojinin de etkilendiğini hatırlatan Dr. Aykan
Özaslan, ruhsal durumun bazen hastalık sürecinin bertaraf edilmesine,
bazen de tam tersine, ağırlaşmasına etki ettiğini söyledi.

Hastalığın türü ve şiddeti ağırlaştıkça, psikolojideki etkileşimin de
artabildiğini ve tedavi sürecini önemli ölçüde etkilediğini belirten Dr.
Özarslan, kansere karşı verilen savaşın sadece tedavi ajanlarıyla
kazanılamayacağına ve bütünsel yaklaşımın önemine vurgu yaptı. Dr.
Özarslan şunları söyledi:

SÜRECE BÜTÜNSEL BAKILMALI

"Kanserin yaşattığı bu süreç, sadece hastaları değil, hasta yakınlarını
da etkiliyor. Kanser hastaları, yaşadıkları travmayı atlatmak için
psikolojilerini ve motivasyonlarını olduğundan çok daha güçlü tutmak
zorunda kalıyor. Bu süreçte, yakınları, doktorları ve iletişim içinde
oldukları kişilerin hastaları ne derece anladığı ve kanser hastasına
yaklaşımlarının bilinç seviyesi önem kazanıyor. Kanser hastalarının
hissettiklerini göz önüne almak, tepkilerini ölçmek ve hastaya yaklaşımı
buna göre düzenlemek, herkesin iletişimine fayda katar. Çünkü kansere
karşı verilen savaş, sadece kemoterapik ajanlarla yapılan bir savaş
değildir. Psikolojik etmenler de bu savaşta galip gelmenin en önemli
anahtarlarından biridir. Bu çerçevede kansere karşı bütünsel bakılmalı
ve mücadele sadece tedavi ajanları üzerine kurgulanmamalıdır."

Dr. Aykan Özaslan, ‘Kanserde bütüncül yaklaşım’ başlığı altında
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde düzenlenecek toplantılarla, psikolojik
destek konusunda farkındalığın artırılmasının ve süreç içerisinde
alabilecekleri aktif rol konusunda sağlık çalışanlarının
bilgilendirilmesinin amaçlandığını sözlerine ekledi.    

Leave a Reply