Kan foreldrene mine tvinge meg til å jobbe?

Spørsmål

Hei! Jeg lurer på to ting. 1. Jeg går nå musikk VG2, og lurer på noe om studier etter videregående. Er det sånn at jeg kan studere ett enkelt fag på universitetet? For eksempel psykologi? Jeg har veldig lyst til å fordype meg i/studere psykologi og norrøn mytologi, men jeg vet ikke hvilke muligheter jeg har. 2. Kan foreldrene mine tvinge meg til å jobbe? Jeg vet at å leve på bare stipend kan gjøre lommeboka litt slank (jeg er hybelboer), men jeg synes det er helt urimelig at foreldrene mine _tvinger_ meg til å jobbe. Jeg jobber frivillig for dyrebeskyttelsen, men det er helt andre og mer fleksible arbeidstider. Der bestemmer jeg alt selv, sammenlignet med at jeg må vaske i flere timer hver uke etter skoletid der jeg jobber nå. Jeg har skole til 18:00 to dager i uka pga. instrumenttimer, og jeg er rett og slett alt for sliten til å jobbe etterpå igjen. Jeg har behov for litt fritid for meg selv, men det er umulig når jeg må jobbe. Jeg forstår jo at foreldrene mine ønsker det beste for meg, og at jeg ikke skal gå sulten pga. lite penger, men jeg overlevde FINT på bare stipend før de overtalte meg til å prøve å jobbe. Kan de virkelig tvinge meg?

Besvart 02.09.2013 09:50

Svar

fra veiledningssenteret Follo

Spørsmål 1:
På universitetet er det mulig å fordype seg innen et fagfelt. De fleste studier er bygd opp med emner, hvor noen er obligatoriske og noen er valgfrie. En bachelorgrad er et 3-årig studium, som kan bygges på med en 2-årig master etterpå. Det finnes også årskurs.
Her kan du f.eks. se hvordan en 3-årig bachelor i psykologi er bygget opp på Universitetet i Oslo:
www.uio.no/studier/program/psykologi/oppbygging/
(OBS: dette er et studie om psykologi, for å bli klinisk psykolog må man gå det 6-årige profesjonsstudiet.)

Selv om det er spesielle emner du er interessert i er det lurt å tenke over hva slags type jobb du kunne tenke deg å bruke denne kompetansen i. Her kan du lese mer om å være f.eks. historiker, og finne/søke på andre relevante yrker/tema:
utdanning.no/yrker/beskrivelse/historiker

Spørsmål 2:
Foreldrene din kan ikke tvinge deg til å jobbe for at du skal ha råd til livets opphold.

Ifølge Barneloven har foreldre (eller andre som eventuelt har fått foreldreansvaret) plikt til å forsørge deg økonomisk til du fyller 18 år (§ 66). Dette gjelder både daglig forsørgelse og utgifter til skolegang. Lever foreldrene dine hver for seg, har den du ikke bor sammen med plikt til å betale faste underholdsbidrag til den som har omsorgen for deg (§ 66). 

Barneloven bestemmer at dersom du etter at du har fylt 18 år vil 'fortsette slik skolegang som må regnes som vanlig', har du krav bidrag inntil du har avsluttet skolen (§ 68). I praksis betyr dette at du som hovedregel har krav på forsørgelse inntil du har avsluttet videregående skole, dersom dette ikke ville være urimelig ut fra dine foreldres økonomiske stilling.

Du sier selv at du klarte deg greit på stipendet før du begynte å jobbe og at foreldrene dine vil ditt beste. Vi anbefaler at du prøver å ta dette opp med foreldrene dine en gang til. Snakk gjerne med rådgiver på skolen din på forhånd, kanskje du kan få noen tips til hvordan du bør gå frem.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

 

Veiledningssenteret Follo, i samarbeid med ung.no

Barneloven

To gutter (colourbox.com)

Barneloven gjelder for barn og unge under 18 år, og regulerer blant annet foreldrenes plikter og funksjoner overfor barna og barnas rettigheter i forhold til foreldrene. Loven gir deg rett til å bestemme selv i noen viktige spørsmål etter du har fylt 15 år.

Les mer

Tilbake til spørsmål og svar om Rettighetene dine
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om rettighetene dine

Open all references in tabs: [1 - 4]

Leave a Reply