Kadınların Liderlik Profili – Kadınlar Hakkında Bilgi

Kadınlar gerçekten dar liderler midir?! | Türkiye'nin Sıhhat Bildirme Portalı - Psikoloji, Depresyon, Koruyucu Melek Sağlığı, Gıda, Komik Tip Hücum, Alzheimer, Parkinson, Hiperaktivite

KADINLAR LİDER YARADILIŞLIDIR

Kadınların işitsel kortekslerinde sinirlerin bir kat daha pozitif olması, kadınların sözel akıcılık yeteneklerinin erkeklerden ileride olmasını sağlamaktadır. Kadınlarda katışıksız iki zeki kimse yarımküresini birbirine bağlayan korpus kallosum, daha iyi gelişmiştir. böyle kadınlar tüm iki kafalı kimse yarımkürelerini, ikisini birden ileride kullanırlar. bunun için katışıksız ne kadar pratiğe ağır yansımasa da kadınların lider özellikleri daha baskındır.

Erkek Kısmı ise bir kat daha kaba sol zeki kimse ağırlıklıdır. Sol yoksa hayat dolu beyinden birinin aşırı daha düşme olarak çehre plana çıkması, erkeklerde daha şiddetli rastlanan amma durumdur. böylece gelişmiş hayat dolu beyin özelliklerinden göre, mimari, resim, heykeltraşlık benzer sanatsal beceriler erkeklerde bir kat daha baskındır. Yüzünden kadınlar, tüm iki kafalı kimse yarımküresini iyi kullanırken, erkeklerin canlı veya sol beyinden birini sert ileride kullanabilme özellikleri vardır.

Kadınlar kayıtlar boyunca, kuytu yoksa aşikar başkomiser vasıfları göstermişlerdir. ‘ ’Katışıksız muzaffer erkeğin gerisinde biraz kadınlara ait vardır ’ ’ deyimi boşuna söylenmemiştir. Toplumun minimum birimi olan ‘aile ’ formatında kadınlar rahat yöneticilerdir. Tüm ne o kadar aile keza adam dominant benzer görünse de aileyi gerçek idare edem kadınlardır.

Dünyayı baş krallıkların ve imparatorlukların hepsinde, başarılı kadınlar vardır. Meselâ Kleopatra, Mısırın yeniden dirilmesini sağlamıştır. Fransa kraliçesi Eleanor (1122-1204) keza fransa ve de ingiltereye hak gibi Avrupayı yönetmiştir. İngiltere kraliçesi I. Elizabeth (1533-1603) ingiltereyi bulunmayan olmaktan kurtarmıştır. Iri Yarı Katerina (1729-1796) Rusya ’yı 18.yüzyılın çap çok gücü haline getirmiş ve bugunki, Rusya ’nın çok kara genişliğini sağlamıştır. Dam Victoria (1819-1901), ingiltereyi güneş batmayan imparatorluk haline getirmiştir. Hindistanın başlangıç kadın başbakanı İndira Gandhi (1917-1984) ülkesini dağılmaktan kurtarmıştır. Benazır Bhutto (1953-2007) Pakistanı, diktatörlükten, demokrasiye geçirmiştir.

ERKEKLERİN DAHA AĞIR BEYNE ÖĞRETMEN OLMASI GÖRÜNÜŞTEDİR.

Umumi yasa olarak modern hayvanların beyinleri khadise inşa etmiş tarihi hayvanlarınkinden, büyük yapılı hayvanların beyinleri hem küçük hayvanlarınkinden bir kat daha iri ve karmaşıktır. Ama zekâ büyüklüğünün zeka birlikte herhangi bağlantısı yoktur. İnsanlarda yetişkinlerin beyinlerinin çocuklarınkinden, erkeklerin beyinlerinin kadınlarınkinden amma bir kat daha çok olmaları sadece yaş, vücut ağırlığı ve isim cinsi farkından kaynaklanır.  Bir beyine görür görmez, onun amma kadına mı başkaca erkeğe mi ait olduğuna belirleme veremezsiniz, yüzünden aralarında endam iken gözle görülür kocaman bir ayırt etme yoktur. Kıtı Kıtına hep iki cinsiyetin beyinleri aralarında ortalama biraz büyüklük ve tartı farkı vardır. Kadınların beyni,  erkeklerinkinden amma yüzde 10 daha küçüktür. Averaj olmuş biraz kadının akıl ağırlığı 1250 gram, erkeğin beyninin ağırlığı -se 1375 gramdır.

Burada unutulmaması uygun en önemli puan, kadınların beden ağırlıklarının hem erkeklerden yüzde 10′un fazla yaklaşık oranla çelimsiz olmasıdır. Yani kadının beyninin vücuduna oranı kimi yüzde 2,5 olarak erkeğin yüzde 2,2′dir. Sonuçta kadınlar vücutlarına oranla daha önemli biraz beyne sahiptirler. Bu noktadan baktığımızda “erkeğin beyni kadınınkinden daha ağırdır” demek, hadisea dış yaklaşmaktır. Çünkü zorunlu olan kafalı kimse ağırlığının, gövde ağırlığına oranıdır. Dhadiseı uzayda uğraş ettiği yerin beyne bölümünden dışarı giden değer kadınlar lehinedir. Bu yüzden erkek kısmı daha iri yarı beyne sahiptir ifadesi yanıltıcıdır. bundan başka bölüm sırf akıl ağırlığı olsa idi, 10 kiloluk beyni beraber balina, 5 kiloluk beyni ile fil, özbeöz canlılar içerisinde kalınlık uyanık varlıklar olurdu. Keza kafalı kimse kıvrımlarına görünce ta yorum yapamayız, zira amma balıkların zeki kimse kıvrımları insanlarınkin dahi fazladır.

Dişi beyninin empatik karekteri vardır. Karşındaki daha iyi anlayış ve sezinleme duyuları birlikte donatılmıştır. Keza nöronlar arası bağlantı yani sinaps zehir açısından kadınların beyni bir kat daha komplekstir. Bu kurma doğruca, kadınlar kimi konuya birçok farklı olarak açıdan bakabilirken, erkekler maalesef bir iki yönden konuyu irdeleyebilirler. Kadınların beyni kullanışlı açıdan aşırı daha iyidir. Meselâ laf boyunca; erkeklerin beynindeki zümre konularından sırf yaklaşık tanesi açılır ve saatlerce ki basım etrafında konuşurlar, yani elektronikten konuşurken sohbet bir süre sonra alternatif yaklaşık konuya gitmez. Kimi çıkış diğeriyle sonuç değildir. Kadınlar keşke biraz konuda konuşmaya başlayıp hadiseı katışıksız şeyle bağlantılı ülkü getirebilirler. tek bir konudan başlayıp devam konudan konuya geçebilirler. Yüzünden daha zenci yaklaşık bakış açıları olduğunu haber vermek mümkün.

ALGI VE FARKINDALIK ’TA KADINLAR ÜSTÜNDÜR

Kadınlar çevrelerindeki hemen hemen hiç her şeyin farkındadırlar, ergenlik dönemindeki çocuğun sıkıntıları, mektepundaki sükse düzeyi, eşin alım satım hayatındaki başarı ve başarısızlıkları, yakın kimi arkadaşının evliliği -li bağıl hisleri… Kadınlar bunu doğuştan var olan kadar hissederler. Kabiliyet, uzaydan yeni başlayan ilham değildir. Bu, kadın beyninin çevresinden beş duyusu -li aldığı verileri işlemesi birlikte gerçekleşmektedir. Kadınların beyni erkeklere nispeten bilhassa vücut dilini halletme, karşısındaki birey konuşmasa bile onu anlama hücreleri ile donatılmıştır. Kadınlara Ait beyni bir kat daha empatik olup, en az ipuçlarını değerlendirerek başkalarının düşüncelerini, dindarlık ve eğilimlerini, duygularını keşfetme üstünde erkek beynine amacıyla çok bir kat daha ustadır.

Dişi beyni neredeyse uzun boylu uygulayımbilim -li kuşanmış abartılı performanslı yaklaşık hissetme makinesidir. Tüm dakika başkalarının hissetme değişikliklerini tarar, farkları yakalar. Buna karşılık erkek beyni sesle ilgili tonu ve surat ifadelerinden, ceset dilinden duyguları ve dokunma hissi değişikliklerini çözecek radar keskinliğine kalip değildir.

KADINLAR DUYGUSALDIR

Aşık olan kadınlarda, fonksiyonel MRI incelemeleri sonucunda kaudat nukleusta, septumda ve parietal kortekste aktivite artışı izlenirken kaşık olan erkeklerde ama sade vizüel kortekste aktivite artışı mahkeme kararı konusudur. Bu sehpa kepçe olan kadınlarda bir kat daha çeşit çeşit ve işlek beyin aktiviteleri olduğunu göstermektedir. Bu yüzden sevgili travması geçen kadınlar, erkeklerden daha geçimsiz ve delgi normale dönerler. böyle kadınlar duygusal bağlanmaya ters, içgüdüsel bazı rezistans gösterirler. Dhadiseı bilirler ki, aşık olurlarsa bundan daha çok etkileneceklerdir.

Limbik rejim yahut duygulu zeki kimse, kadınlarda daha büyüktür ve böylece daha dökümlü bağ kurarlar. Kadınların arkadaşları bu ölçüde daha fazladır. Limbik sistemin iri yarı olması psikolojik problemlerin ve bastırma olasılığını keza artırır.

KADINLAR DAHA IYI KONUŞURLAR

Kadınlar erkeklere uygun konuşmaya bir kat daha çabuk başlar ve dökümlü konuşurlar.  Ayrıca genelde bilgililik yazmayı bir kat daha eski sökerler. Dizgi, anlatıma karşısında dersler ve yabancı dil öğrenmeye zıt daha bağıl olurlar. Öğretmenlik, halkla ilişkiler, eğitmenlik, rötuş aynı hitabe yeteneğine aykırı sosyal alanlara duydukları gönderme, erkeklerden bir kat daha fazladır. Kekemelik, kadınlara oranla erkeklerde daha aşırı görülen bazı durumdur. Bunun amma nedeni da kadınlar ayrıca testosteron hormonunun bir kat daha düşük olmasıdır. Yapılan çalışmalar söylev yetenekleri ile testosteron düzeylerinin zıt uygun olduğunu göstermektedir.

Daha ilk olarak de bahsettiğimiz aynı, kadınların konuşurken hayatta ve sol kafalı kimse yarımkürelerinin ikisini beraber alıştırma, erkeklerin eğer genelde tek yarımküreyi bir kat daha düşme egzersiz eğilimi gösterdiklerini bilmekteyiz. Dhadiseı kadınlar bir durum konusunda konuşurken genel olarak duruş ile ilgili duygularını katarak konuşmaya yatkındırlar. Örneğin kimi işe geri kalmış terazi adam “Yolda felâket vardı. O nedenle geciktim” diyorsa, kadın “ Yolda aşırı trajik bir kaza vardı, arasız cankurtaran sirenleri duymaktaydım, alışveriş sert kötüydü. DIYE nedenle geciktim. Aşırı üzgünüm” biçimli daha ayrıntılı ifadeler kullanabilir. Da kadınlar beden dili ve sesle ilgili tonunu, konuşmayı destekleyecek amma tabi etken gibi bir kat daha çok kullanırlar.

Kadınlar genelde bir tespit vermeden ilkönce bir kat daha artı bilgi toplamayı tercih ederler. Çarşıya Çıkma merkezlerinde vitrinleri dolaşanların çoğunun kadınlara ait olması duyuru çekicidir. Erkekler ise bir kat daha acele belirleme verirler. Dhadiseısıyla erkekler kadınlara nispeten bir kat daha kısa boylu sürede pazara çıkma yapabilirler. Meselâ alışverişe giden kimi insan genellikle artı gezmeden gözüne kestirdiği biraz mağazadan alışveriş etmeyi muhabbet ederken, dişi satın almaya çözmek için ilk kez fiyatı, modeli dair bilgi toplama karşı daha sert gezer. Sonuç nereden alacağına tespit verir.

Kadınlar renkleri ve ton farklılıklarını bir kat daha kullanışlı ayırt ederler. Onlar kimisi kılık yahut eşya alırken rengi üstünde bir kat daha artı gündüz harcayıp stok bellek dolaşırken, erkekler bu konuda genellikle daha çabuk saptama verebilirler. Satın alınacak şeyin işlevsel olması onlar karşı yeterlidir.

KADIN RAHATLIK ARAR

Kadının beyni kaba çalışkan, erkeğinki ise görece iken sakindir. Erkeğin kafalı kimse faaliyeti zayıf olduğu karşı heyecanlı ve alma arar. Pes iş ve yüksek testosteron seviyeleri erkeklerin ilişkilerde bir kat daha aceleci davranmalarına çıkma olur. Başkalaşım yan kadınların beyninde olup biten kaba pozitif faaliyet olduğundan beklenen deha haline gelmeleri için yatıştırılmaları, inanç edilmeleri ve cesaretlendirilmeleri gerekir. Erkek Kısmı kadınlara için bir kat daha düşüncesizce adım ederler. Bir Kat Daha artı bağ yaşarlar ve fazla yeterince hesapsızca konuşup genellikle kusur yaparlar. Katışıksız bunların biraz sonucu olarak, erkek kısmı kadınlardan daha fazla buluş söyler, fakat kadınlar daha iyi yaratıcılık söyler.

Kadınların zekâ yapı akımı erkeklerden bir kat daha fazladır. Katışıksız iki cinsiyetteki iç kulak ülger hücre sayısı benzer olmakla birlikte, kadınlarınki bir kat daha işlek titreşmekte ve ileride işitmeye çıkma olmaktadır. Kadınlar tatlı ve ekşiye karşıt daha duyarlıdır. Kafalı Kimse yapı akımının neredeyse, akıl dekstroz kullanımı ayrıca kadın beyninde yüksektir. Dişi beyninin glikoz uygulama hızının, erkekten yüzde 19 daha fazla olduğu gösterilmiştir. Araştırmacılara amacıyla kadın beyninin üzüm şekeri kullanım hızının erkekten fazla olması östrojen hormonundan kaynaklanmaktadır.

KADINLAR HASSAS YAPILIDIRLAR

Yapılan incelemeler çalışma dişi ve erkeklerin vurgu tepkilerinde anlaşılır farklar olduğunu ve bu farkların çocukluk döneminde daha apaçık kadar gözlendiğini ortaya koymuştur. Erkeklerin zanaat stresinden kaynaklanan sebeplerin varlığı olduğu takdirde girişken bazı yapıya girdikleri ve bir kat daha aşırı saldırganlık gösterdikleri, buna yanıt kadınların ise gerilme karşı merak ve çökkünlük gösterdikleri kararlılık edilmiştir. Kadınların strese ters, ruhbilimsel tepkileri daha işlek buna misilleme fizyolojik tepkileri keşke erkeklerden daha zayıftır. Bu yüzden stresin meydana getirdiği fizyolojik aşınma erkeklerde aşırı daha fazladır. Buna cevap stresin oluşturduğu ruhbilimsel bakiye -se kadınlarda daha ağırdır. bunun için avarya can kadar kadınlar daha sert yaşarken, erkekler ama kadınlara dhadiseı daha büzülmüş buhran ve değişik dini bozukluklar yaşarlar. Şurası ağır önemlidir fakat; depresyon ve çok komik şey saldırı en fazla yeterli kadınları vurur. Bunun Için depresyon ve anksiyete bozuklukları, temel kadınlarda normalden beş misli bir kat daha artı görülmektedir.

EŞCINSEL BEYNİ FARKLI MIDIR?

Yayınlanan yaklaşık araştırmaya amacıyla homoseksüel erkeklerin beyni, heteroseksüel kadınların beynine benziyor. Beynin dille göreceli olan kısımları eşcinsel erkeklerde, kadınlarınkiyle analog özellikler göstermektedir. Bu ayaklık, eşcinsel erkeklerin, aşırı hassas ve sözel becerilerde nasıl kadınlar kadar iyi olduğunu açıklıyor.

Eşcinsel erkeklerde, beynin duygusal işlemler kısmı hem, kadınlarınkiyle neredeyse aynıdır. Bu şerit hem heteroseksüel erkeklerden bir kat daha abartılı buhran bozukluğuna sahiptir. Hemen Hemen Hiç lezbiyenler, beyin tarzları açısından kadınlara ait beyni özellikleri gösterirler.

Insan ve dişil beyinlerindeki özellikleri ayrım olmak, hep iki cinsin birbirini ileride tanıması, anlaması ve işçinin payına düşen maden etmesini sağlar. Bu durumda en önemli başa veren beyinler, kişi ve toplumun yararı göre bir kat daha verimli çalışabilir. Bana için, dişi ve er beyni birbirinden farklı olarak, hemen hemen hiç amma araya geldiğinde evrendeki dengeyi yaratıcı kimi düet, biraz armoni ve ahenktir.

Leave a Reply