İkçü de Manevi Bakım ve Danışmanlık Programı Açılıyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Psikoloji Bölümü bir ilke imza attı. TÜBİTAK tarafından da onaylanan bir proje kapsamında, "manevi bakım ve danışmanlık" alanında tezsiz yüksek lisans programı açıldı. Programda uygulamalı eğitim alacak uzman adayları, projenin bir parçası olarak hastanelerde pilot uygulamada bulunacak. İleri vadede ise proje yürütücülerinin denetiminde, çeşitli hasta gruplarının isteklerine ve ihtiyaçlarına yönelik manevi bakım hizmeti verebilecekler.Gelişmiş ülkelerde yaygın olmasına rağmen Türkiye’de ilk defa uygulanacak projede, yaygın ana akım psikolojik danışmanlık uygulamasından farklı olarak bakım ve danışmaya, inanç ya da manevi (spiritual) yönelimlerle değerler, mesleki etik kurallar gözetilerek dahil edilecek. Yeni danışmanlık hizmetine ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Üzeyir Ok, “Yüksek düzeyde stresli geçen hastalıklarda ya da palyatif bakım dönemindeki kişilerin ve yakınlarının maneviyat ihtiyaçlarında bir artış söz konusu olmaktadır. Bu tür durumlarda, hiçbir dini ve felsefi ayrım gözetmeksizin her bireye, kendi maneviyatına göre bakım ve danışma hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Bir anlamda hastalara, gönüllülük esasına dayalı olarak bakım ve danışma ilişkisinde manevi destek ve danışmanlık sunmayı planlıyoruz. Hastaların çoğunun maneviyata sahip olmaları dikkate alınarak, psikolojik desteğe maneviyat boyutunun eklendiği yeni bir proje geliştirdik. Çalışmada, danışanların maneviyatlarını veya dindarlıklarını arttırma ya da azaltma gibi bir çaba kesinlikle olmayacak. Buna karşılık insanların mevcut maneviyatlarının, stresli zamanlarında onlara faydalı olacak biçime nasıl dönüştürülebileceği üzerinde durulmaktadır. Temel amaç, herhangi bir yardım biçiminin yerini almak değil, yardım etme ilişkisinde maneviyat yönelimli bir danışmanlık modeli geliştirmektir.” dedi.Manevi bakım ve danışmanlıkla ilgili şimdiye kadar çalışmalar yapılmış olmakla birlikte bu çalışmada bilimsel yöne ve çok kültürlülüğe daha fazla duyarlı olmanın hedeflendiğini vurgulayan Prof. Dr. Ok, sözlerini şöyle sürdürdü: “Psikoloji bölümünde bu interdisipliner çalışmayı yapmamızın altında yatan temel neden, çalışmalara daha fazla bilimsel ve psikolojik boyut katabilme isteğimizdir. Türkiye’deki nüfus yapısına göre, inançlardaki farklılıklara göre bir program geliştirebilmeyi amaçlıyoruz. Biz inançtaki farklılıklara yönelik, herkesin istifade edebileceği bir formatta program geliştirdik.”Önce manevi bakım almak isteyen potansiyel hastalara birtakım psikolojik testler uygulanacağını ifade eden Ok, “Yaşam kalitesi, hayatın anlamı, depresyon, kaygı düzeyleriyle ilgili testler uygulayacağız. Daha sonra yapılan manevi danışmanlık uygulamasının, bu alanlarda iyileşme sağlayıp sağlamadığını test edeceğiz.” açıklamasında bulundu.Prof. Dr. Üzeyir Ok’un koordinatörlüğünde Yrd. Doç. Dr. Zümrüt Gedik, Yrd. Doç. Dr. Öykü Özü Cengiz ve Arş. Gör. Ayşe Şafak Ayvazoğlu’nun yürüteceği proje kapsamında, çok disiplinli tezsiz yüksek lisans programına üniversitelerin dört yıllık Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Hemşirelik, İlahiyat ve Sosyal Hizmetler mezunları başvurabilecek. Uzman adaylarının, kendi alanları dışında eksik kalan bilgileri yüksek lisans eğitimiyle tamamlanacak. Üç dönem sürecek yüksek lisans eğitiminin başvuruları eylül başında başlayacak ve program, iki yılda tamamlanması hedeflenen projeyle paralel sürdürülecek.

Leave a Reply