«Ik gaf verkrachting ook pas na drie jaar aan»

Een jonge vrouw eist in een videoboodschap het ontslag van VUB-decaan Willem Elias. Ashley Vandekerckhove vertelt hoe ze als 21-jarige zelf het slachtoffer werd van verkrachting, maar pas drie jaar later de moed vond om aangifte te doen.

«Beste professor Elias. Ik reageer vooral om u terecht te wijzen», opent Vandekerckhove haar videoboodschap, die ze postte op De Wereld Morgen. Wat volgt is een getuigenis van 22 minuten, waarin de vrouw onder meer uitlegt waarom ze aanvankelijk niet naar de politie stapte.

Het persoonijke relaas is een reactie op het Facebook-bericht van VUB-professor Willem Elias. Als decaan van de faculeit Psychologie, had hij uitgehaald naar de vrouw die wegens vermeende verkrachting klacht indiende tegen zijn goede vriend Steve Stevaert. Elias hekelde vooral het feit dat ze daarmee drie jaar had gewacht.

«Als iemand met zo’n status zoiets zegt, moet ik mijn woede inhouden», sneert Vandekerckhove. Vervolgens vertelt de jonge vrouw hoe ze als 21-jarige verkracht werd door haar eigen vriend. In eerste instantie diende ze geen klacht in en bleef ze hem zelfs trouw. «Nochtans beschouwde ik mezelf als een vrouw die opkomt voor haar rechten.»

Vandekerckhove vertelt hoe ze werd overmand door twijfels. «Mijn vrienden geloofden me niet, waardoor ik de fout bij mezelf ging zoeken. Bovendien was ik beschaamd.» Pas later vond ze de moed om de relatie te verbreken en het duurde bijna drie jaar voor een effectieve klacht volgde.

«In ons land worden de meeste verkrachters helaas niet gestraft», aldus nog Vandekerckhove. Toch roept ze lotgenoten op om haar voorbeeld te volgen. «De statistieken moeten kloppen, opdat de regering gaat beseffen hoe ernstig het probleem is.»

Tot slot wil ze dat Elias door de VUB aan de deur wordt gezet. «U hebt veel slachtoffers gekwetst, in een maatschappij die sowieso al aan ‘victim blaming’ doet», verklaart Vandekerckhove haar eis.

Eerder had de VUB zich al gedistantieerd van het bewuste Facebook-bericht. Elias nuanceerde zijn woorden en noemde verkrachting «het ergste dat er bestaat».

Open all references in tabs: [1 - 3]

Leave a Reply